Fysiotherapie voor kinderen

Fysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo goed mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de (kinder)fysiotherapeut.

Te vroeg geboren kindje

Er zijn vele boeken geschreven over de ontwikkeling van kinderen, toch is er geen enkel kind dat zich volgens de boekjes ontwikkelt. Bij een te vroeg geboren kind (prematuur) kan de ontwikkeling op een andere manier anders zijn dan bij op tijd geboren kinderen. Sommige dingen komen later, in een andere volgorde, of ze komen niet. Te vroeg geboren kinderen hebben vaak een trage motorische ontwikkeling en een verhoogde kans op een achterstand. Natuurlijk geldt dit niet voor alle kinderen.

Een kind dat te vroeg geboren wordt krijgt veel sneller met allerlei prikkels te maken dan eigenlijk de bedoeling was. Al die prikkels komen soms nog niet zo goed aan. Het aan- en uitkleden, het drinken, in bad gaan en aanraken, zijn voorbeelden van zulke prikkels. Daarom observeert de fysiotherapeut tijdens de opname hoe uw kind met al deze prikkels omgaat. De fysiotherapeut observeert of uw kind ontspannen is en of het zich naar verwachting beweegt en gedraagt passend bij zijn leeftijd. De fysiotherapeut kan u tips geven om de houding en/of het hanteren van het kind aan te passen. Daarbij wordt onderzocht of de uitgelokte motoriek/reflexen die er horen te zijn op deze leeftijd aanwezig zijn.

Zuigelingen

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: vertraagde ontwikkeling, weinig kracht, overstrekken, weinig interesse om te ontdekken, of moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat iets aan de hand is.

Spelenderwijs wordt bij uw kind onderzocht of de motorische activiteiten van uw kind overeenkomen met leeftijdsgenootjes. Daarnaast wordt gelet op de manier van bewegen.

De behandeling bestaat voornamelijk uit hantering en speladviezen. U kunt op die manier met uw kind ook thuis oefenen.

Een andere veelvoorkomende aandoening op zuigelingenleeftijd is een voorkeurshouding. Dit houdt verband met het advies om jonge baby’s op de rug te laten slapen (i.v.m. de veiligheid). Als een baby een voorkeurshouding heeft houdt hij/zij het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid. Een voorkeurshouding kan voor de ontwikkeling van een baby nadelig zijn. Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden zacht is, kan het hoofd aan één kant afplatten en daardoor scheefgroeien. Een afplatting van de schedel wordt ook wel plagiocephalie genoemd.

Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten is de plagiocephalometrie. De fysiotherapeut kan u hierover meer vertellen.

Basisschoolleeftijd

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een verkeerde houding of motorische problemen ervaren, kunnen daar lichamelijk, maar ook sociaal, veel last van hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het spelen op het schoolplein, of in de gymles niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenootjes.

Kinderfysio.jpg

Bij elke leeftijd horen be­paalde motorische vaardig­heden. Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Een kind kan bang zijn om te bewegen, een slechte of slappe lichaams­houding hebben, moeite hebben met stilzitten, knippen, vouwen, schrijven of het tempo bijbenen van de klas. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden en/of het functioneren in een groep.

Overgewicht

Overgewicht (obesitas) is een veelvoorkomend probleem. Bewegen is een van de onderdelen om overgewicht te bestrijden. De fysiotherapeut helpt bij het opbouwen van kracht en conditie. De kinderen doen ervaring op met verschillende vormen van sport en spel. De therapeut helpt om het kind weer met plezier te laten bewegen/sporten. Uiteindelijk is het de bedoeling om na 3 maanden samen een geschikte sport voor uw kind te kiezen zodat de actieve leefstijl ook thuis wordt voorgezet. Bij voldoende aanmeldingen en kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd worden beweeggroepjes gevormd. De onderlinge band die wordt opgebouwd kan een extra stimulans zijn om te bewegen.

Pubertijd

Pubers beheersen meestal alle motorische vaardigheden en komen daarom vaak met hele andere klachten dan jongere kinderen. 

Doordat veel kinderen in deze leeftijd hard groeien kunnen problemen in de lichaamshouding ontstaan, bijvoorbeeld een verkromming van de rug (scoliose), pijn in de gewrichten een afwijkend looppatroon of blessures bij sporten. 

Daarnaast komen op deze leeftijd regelmatig klachten voor die mede worden veroorzaakt door psychische factoren bijvoorbeeld: hyperventilatie, hoofdpijn en vermoeidheidssyndroom. In deze gevallen is het belangrijk dat aandacht wordt gegeven aan beide oorzaken. Dit betekent dat de fysiotherapeut aan het lichamelijke herstel werkt en de psycholoog kijkt naar de psychische factoren die invloed kunnen hebben.

Kinderen met sensorische integratieproblemen (samenwerking van zintuigen en spieren)

Bewegen komt tot stand door een samenwerking van zintuigen en motoriek. Is de werking van de zintuigen (senso) niet goed afgestemd op de werking van de spieren (motoriek) dan heeft dit gevolgen voor het bewegen. We spreken dan van een sensomotorische stoornis of een probleem in de sensorische integratie (s.i. probleem).

Bepaalde zintuigen kunnen over- of ondergevoelig reageren. Beiden hebben gevolgen voor het motorische gedrag.

Bijvoorbeeld:

  • Overgevoeligheid van het evenwichtsorgaan kan angst om te klimmen veroorzaken.
  • Overgevoeligheid van het tastzintuig geeft afweer bij knuffelen.

Een kinderfysiotherapeut kan de werking van de zintuigen onderzoeken en als het nodig is behandelen.

 

PDF
Stel PDF samen

Verwijzing en vergoeding

In de meeste gevallen komt uw kind via een verwijzing van het consultatiebureau, huisarts, kinderarts of de kinderrevalidatiearts. U kunt ook zonder verwijzing terecht. Er vindt altijd een terugkoppeling met uw huisarts plaats.

De vergoeding hangt af van hoe u verzekerd bent en met welke aandoening uw kind komt. Vanuit de basisverzekering worden altijd 18 behandelingen vergoed.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over kinderfysiotherapie of wilt u een afspraak maken, dan kunt u op werkdagen van 8:00 - 12:00 uur contact opnemen met de afdeling fysiotherapie.

Afdeling fysiotherapie:
0495 – 57 26 15