Darmoperatie

met (mogelijk) aanleg stoma

Coloncarepoli

U komt op de Coloncarepoli, omdat u een darmoperatie krijgt, een stoma heeft, of (mogelijk) een stoma krijgt.

Praktische informatie

Om de Coloncare te bezoeken, volgt u route 1B. De medewerker wijst u de weg naar de wachtkamer.

Darmoperatie volgens het ERAS-programma

Wanneer de chirurg heeft beslist dat u een darmoperatie krijgt volgens het ERAS-protocol (Enhanced Recovery After Surgery, wat betekent: versneld hersteld na operatie), dan wordt u, samen met uw partner of familielid, uitgenodigd op de Coloncarepoli voor een voorlichtingsgesprek.

Het voorlichtingsgesprek
Dit gesprek heeft u met de coloncareverpleegkun-dige en duurt ongeveer 60 minuten. Zij werkt in het ziekenhuis en in een thuiszorgorganisatie. Zij is gespecialiseerd in darmchirurgie en geeft informatie aan alle patiënten die een darmoperatie krijgen.

Wat wordt altijd besproken?

 • Uw eventuele vragen naar aanleiding van het gesprek met de chirurg.
 • U krijgt informatie over wat er voor, tijdens en na de operatie gebeurt.
 • U krijgt uitleg over het ERAS-programma.
 • Uw eventuele vragen naar aanleiding van ontvan-gen folders en de gegeven informatie.
 • De thuissituatie na de operatie.
 • De uitslag van het weefselonderzoek.
 • Stoma uitleg.

Tijdens de operatie zijn de volgende mogelijkheden:

 1. U krijgt geen stoma.
 2. U krijgt een tijdelijk stoma.
 3. U krijgt een blijvend stoma.

Welke van de 3 mogelijkheden voor u geldt, bespreekt de chirurg met u. Per patiënt en situatie wordt gekeken hoelang een tijdelijk stoma aanwezig blijft, dit kan dus van patiënt tot patiënt variëren.

Wat is een stoma?

Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent ‘mond’ of ‘uitmonding’. In de coloncare wordt de naam stoma gebruikt voor een operatief aangelegde uitgang van de darmen of de urinewegen. Er zijn diverse soorten stomata. Afhankelijk van de functie en plaats waar de stoma is aangebracht spreken we over:

 • een dikke darmstoma (colostoma);
 • een dunne darmstoma (ileostoma);
 • een urinestoma (urostoma).

Verder kan men verschil maken in een tijdelijk of blijvend stoma. Elk stoma heeft specifieke verzorging nodig. Voor het aanleggen van een stoma kunnen verschillende redenen zijn. Uw arts bespreekt dit met u.

Wanneer u (mogelijk) een stoma krijgt wordt ook aandacht besteed aan:

 • Specifieke uitleg over de stoma.
 • Het in overleg met u, bepalen van een passende plek voor de (mogelijk) aan te leggen stoma.
 • Het aanleren van de stomaverzorging.
 • De leefregels die horen bij de stoma.
 • Het stomamateriaal en de bestelling hiervan.
 • Emotionele begeleiding van u en/of uw familie.
 • De thuissituatie.

Heeft u al langere tijd een stoma?

Ook als u een stoma heeft en niet eerder de Coloncarepoli bezocht heeft kunt u hier terecht met uw vragen.

Een verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig. U kunt telefonisch een afspraak maken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meenemen naar een (vervolg)afspraak

 • Stomalogboek: in dit logboek staat informatie over de stoma. Het logboek krijgt u mee wanneer u het ziekenhuis verlaat.
 • Stomamateriaal.
 • Eventuele overdracht van de wijkverpleegkundige.

Weer thuis

In principe wordt voor elke patiënt die met een stoma naar huis gaat een afspraak gemaakt op de Coloncarepoli. Ook wordt u op de eerst volgende donderdag na het verlaten van het ziekenhuis gebeld door de coloncareverpleegkundige om te informeren hoe het met u gaat.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Meenemen naar een (vervolg)afspraak

 • Stomalogboek: in dit logboek staat informatie over de stoma. Het logboek krijgt u mee wanneer u het ziekenhuis verlaat.
 • Stomamateriaal.
 • Eventuele overdracht van de wijkverpleegkundige.

Heeft u nog vragen?

Problemen / vragen over de stoma thuis
Heeft u contact met de thuiszorg vraag dan eerst de (gespecialiseerde) verpleegkundige van de thuiszorg om advies. Als het nodig is regelt zij een afspraak op de Coloncarepoli. Als u geen contact (meer) heeft met de thuiszorg neemt u contact op met de Coloncarepoli.

Een afspraak maken en vragen
Voor het maken van een afspraak of voor vragen kunt u op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur contact opnemen met:

Coloncarepoli (donderdag):
0495 – 57 21 06

Poli Chirurgie (op de andere werkdagen):
0495 – 57 22 70
E-mail: stomaverpleegkundige@sjgweert.nl

Meer informatie

De Nederlandse Stomavereniging is een belangenvereniging voor mensen met een stoma. Deze vereniging kan een aanvulling zijn op de reguliere zorgverlening. Ook kunt u persoonlijke ervaringen uitwisselen met lotgenoten

Nederlandse Stomavereniging
Website: www.stomavereniging.nl
E-mail:    info@stomavereniging.nl

Maag, lever, darm stichting           
Website: www.mlds.nl

Crohn en colitis ulcerosa vereniging       
Website: www.crohn-colitis.nl

Kankerbestrijding
Website: www.kanker.nl       
Website: www.kwf.nl
Website: www.darmkanker.info

Stichting Doorgang
Website: www.spks.nl
E-mail:    info@doorgang.nfkpv.nl

Vereniging HNPCC
E-mail:    info@hnpcc.nfkpv.nl

Polyposis contactgroep (PPC)
E-mail:   info@ppc.nfkpv.nl

Integraal kankercentrum Nederland
Website:  www.iknl.nl