Apotheek Service Punt (ASP)

Wat doet het ASP?

Het Apotheek Service Punt (ASP) van het ziekenhuis vormt samen met de poliklinische apotheek de verbinding tussen het ziekenhuis en de openbare apotheek. Het ASP en de poliklinische apotheek hebben als doel bij opname en ontslag de overdracht van informatie over medicijnen te verbeteren. De apothekersassistenten zorgen ervoor dat uw medicatie bij opname in- en ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk geregeld is.

Voor opname

Bij het Planbureau krijgt u een afspraak voor het ASP en een 'Medicijnlijst voor ziekenhuisopname' mee om in te vullen. Het is voor ons belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt als u wordt opgenomen.

De medicijnlijst
Vul deze medicijnlijst thuis in en neem hem mee naar uw afspraak bij het ASP. U weet zelf het beste welke medicijnen u gebruikt en welke allergieën u eventueel heeft.

Het ASP van het ziekenhuis vraagt bij uw apotheek uw medicijnoverzicht op. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). U kunt hiervoor toestemming geven via uw eigen apotheek of door het tekenen van een toestemmingsformulier bij het Planbureau. Als u bij uw apotheek meldt, dat u hier geen toestemming voor geeft, zal uw apotheek de gegevens ook niet aan ons doorgeven.

Tijdens uw gesprek met de ASP-medewerker  bespreekt men of uw medicijngebruik klopt met wat op het medicijnoverzicht staat. Deze gegevens worden in uw patiëntendossier van het ziekenhuis vermeld. Zo krijgt u tijdens uw opname de juiste medicijnen.

Bij opname

Breng de medicijnen die u thuis gebruikt bij opname mee naar het ziekenhuis. Soms zijn de door u gebruikte medicijnen niet op voorraad. Dan blijft u tijdelijk uw eigen medicijnen gebruiken.

Op de dag van opname vraagt de verpleegkundige of er nog iets veranderd is in het medicijngebruik sinds het ASP-gesprek en de opnamedag. Als dat zo is wordt dit aangepast in uw patiëntendossier.         

U krijgt uw medicijnen tijdens uw opname via het ziekenhuis. Het kan voorkomen dat het medicijn dat u thuis gebruikt er anders uitziet of een andere naam heeft dan het medicijn dat u in het ziekenhuis krijgt. De werking ervan is echter hetzelfde. Heeft u hierover vragen? Stel ze gerust aan de arts, verpleegkundige of de ASP-medewerker.

Weer naar huis

De arts geeft aan wanneer u naar huis kunt. Hij controleert de medicijnen die u in het ziekenhuis heeft gebruikt en zorgt voor een juist recept voor uw medicijnen thuis.

De apothekersassistente van de SJG apotheek (poliklinische apotheek) neemt met u de afgesproken medicijnen voor thuis door. Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven zorgt de assistente  dat deze klaar liggen bij de apotheek van uw keuze.

Als u in het weekeinde naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige het recept mee.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Breng de medicijnen die u thuis gebruikt bij opname mee naar het ziekenhuis. Soms zijn de door u gebruikte medicijnen niet op voorraad. Dan blijft u tijdelijk uw eigen medicijnen gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Apotheek Service Punt. Op werkdagen bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur.

Apotheek Service Punt:
0495 – 57 24 56