PDF
Stel PDF samen

De Prik- en Zorgservice

Poliklinische apotheek SJG Weert

Uw arts heeft voor u een specialistisch geneesmiddel voorgeschreven dat per injectie wordt toegediend. Dit geneesmiddel moet zorgvuldig worden gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot een verminderde werking van het geneesmiddel of tot bijwerkingen. In nauwe samenwerking met uw specialist biedt de Poliklinische Apotheek van SJG Weert u de Prik- en Zorgservice aan.

Wat kan de Prikservice voor u betekenen?

In overleg met u en/of uw specialist kan een verpleegkundige bij uw langskomen voor iedere toediening.

 • De poliklinische apotheek van het SJG Weert neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de toediening door de verpleegkundige.
 • Er komt een verpleegkundige van het SJG Weert bij u thuis om te injecteren;
 • De verpleegkundige neemt het te injecteren geneesmiddel voor u mee of gebruikt het geneesmiddel dat u op voorraad thuis heeft.

Wat betekent de Zorgservice voor u?

 • De poliklinische apotheek controleert of uw geneesmiddel samen kan met uw andere medicatie. Voor een veilig geneesmiddelgebruik is het belangrijk dat de poliklinische apotheek een volledig overzicht heeft van uw geneesmiddelen;
 • Een intensieve begeleiding zorgt dat u uw geneesmiddelen veilig en op de juiste manier gebruikt; 
 • De poliklinische apotheek stelt met uw toestemming uwmedicatiegegevens ter beschikking aan andere zorgverleners (zoals uw thuisapotheek);

 • De poliklinische apotheek beschikt over de gemeten bloedwaarden en uw medische achtergrond. Hierop worden uw geneesmiddelen aangepast;
 • Regelmatig telefonisch contact zorgt dat mogelijke problemen vroegtijdig worden gesignaleerd;
 • Indien nodig en gewenst vindt directe terugkoppeling plaats aan uw behandelend arts in SJG Weert. 

 • Uw geneesmiddel staat voor u klaar bij uw volgende bezoek aan de polikliniek of u kunt gebruik maken van de bezorgservice, waarbij uw voorgeschreven geneesmiddel periodiek bij u thuis wordt gebracht of door de verpleegkundige wordt meegebracht; 
 • Een verpleegkundige kan bij u thuis komen voor een (extra) prikinstructie. 

Voorbereiding op de Prikservice

Als uw geneesmiddel in de koelkast bewaard moet worden, haal dit dan een half uur vóór de afspraak met de verpleegkundige uit de koelkast. Op deze manier kan de injectie op kamertemperatuur komen om het injecteren minder pijnlijk te maken. Verwarm uw geneesmiddel nooit op een andere manier, zoals via warm water, vuur of de magnetron! Als u een nieuwe naaldencontainer wenst, neem dan contact op met de Poliklinische Apotheek.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de prikservice of over uw geneesmiddel?

Poliklinische apotheek
0495 - 57 24 70 
Maandag t/m zaterdag 
08:00 - 18:00 uur 
sjgapotheek@ezorg.nl

Heeft u buiten de openingstijden van de apotheek dringende vragen over uw geneesmiddelen?
Bel naar SJG Weert en vraag naar de dienstdoende apotheker:
0495 - 57 21 00