Laboratorium

De Medische Laboratoria van SJG Weert verzorgen de onderzoeken van de lichaamseigen stoffen zoals bloed, urine en weefsel. Er zijn vijf verschillende laboratoria binnen SJG Weert:

Priklaboratorium
VANWEGE HET CORONAVIRUS KUNNEN PATIËNTEN VANAF VRIJDAG 20 MAART ALLEEN NOG MAAR OP AFSPRAAK TERECHT VOOR BLOEDAFNAME OF AFGIFTE VAN MATERIAAL. HIERVOOR IS OP HET TERREIN VAN HET ZIEKENHUIS EEN NIEUWE CENTRALE PRIKPOST INGERICHT. DE CENTRALE PRIKPOST IS GEOPEND VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 7:30 - 17:00 UUR.

VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BELT U NAAR: 0495-572639.

Bij het priklaboratorium kunt u terecht voor het prikken van bloed en het inleveren van onderzoeksmateriaal, zoals urine en ontlasting. U hoeft geen afspraak te maken. Wanneer u de wachtruimte binnenkomt neemt u een nummer bij de nummerzuil. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra uw nummer op de digitale gele klok verschijnt, kunt u zich bij de balie melden. De uitslag van het onderzoek ontvangt u via de aanvrager. Dit kan enkele dagen in beslag nemen en is afhankelijk van het soort onderzoek.

Bloedprikken voor kinderen
Om ervoor te zorgen dat het prikken voor kinderen geen hele vervelende ervaring is, is er voor hen een aparte kamer ingericht en neemt de laborante extra tijd. Het kind wordt zoveel mogelijk op het gemak gesteld en de huid wordt eerst met een zalfje licht verdoofd. Na afloop mag er altijd een klein cadeautje worden uitgezocht uit de kist van Dokter Joe-Hoe.

Bloedprikken bij u in de buurt
Bij een aantal huisartsen in de regio komt de prikdienst naar de huisartsenpraktijk zodat u niet perse naar het ziekenhuis hoeft te komen. Vraag bij uw huisarts na of dat bij uw praktijk ook mogelijk is.

Trombosedienst
Voor het controleren van uw bloed wanneer u bloedverdunners gebruikt.  Gemeten worden hoe lang het duurt voordat het bloed gaat stollen. De uitslag krijgt u de volgende dag via de post thuisgestuurd of - wanneer u een inlogcode heeft - kunt u deze nakijken op de website van de trombosedienst. De trombosecontroles worden uitgevoerd door medewerkers van de Trombosedienst regio Eindhoven:
www.tdre.nl.

Laboratorium (KCHL)
Klinische Chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed, urine en andere lichaamsvochten. Onderzoek op het KCHL is bedoeld om ziektes te voorkomen (preventie), een diagnose te stellen en/of om te meten of een eerder ingestelde behandeling effect heeft. Naast het algemeen klinisch chemisch onderzoek, omvatten de werkzaamheden op het KCHL, onderzoek op het gebied van hormonen, allergieën, DNA onderzoek en het ijzergehalte in het bloed.

Medische microbiologie
De afdeling onderzoekt bloed, urine, ontlasting en ander materiaal van patiënten op verwekkers van infectieziekten, zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten. Ook houdt de afdeling zich bezig met het behandelen en voorkomen van infectieziekten.

SJG Weert werkt per 1 september 2018 samen met Stichting PAMM, een zelfstandig laboratorium dat zich richt op pathologie en medische microbiologie. 
www.pamm.nl

Pathologie 
Cel- en weefselonderzoek vormen het belangrijkste deel van het werk van de patholoog. Door cellen en stukjes weefsel van het menselijk lichaam onder de microscoop te bestuderen, kan de patholoog uw behandelend specialist helpen met het stellen van een zeer precieze diagnose. 

SJG Weert heeft samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond een laboratorium voor Pathologie.

Vertel uw kind rustig wat er gaat gebeuren. Uw kind is minder angstig als u eerlijk vertelt wat het kan verwachten. Het kind mag best weten dat de prik eventjes pijn zal doen. Wanneer uw kind beter ontspannen is, voelt het minder pijn. Tijdens het prikken kan uw kind bij u op schoot zitten en een baby kunt u laten zuigen op een speen. Sommige kinderen vinden afleiding in hun knuffel of worden afgeleid met een verhaaltje en schoolkinderen met het oplossen van raadsels.

Degene die bloed afneemt (de laborant), zal van tevoren vertellen waar uw kind wordt geprikt. Meestal is dit in de arm of de hand, soms in de vinger. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek. De laborant maakt de prikplaats van tevoren schoon met alcohol. Als uw kind in de arm wordt geprikt dan krijgt het een elastische band (stuwband) om de arm. Na de prik wordt er een pleister op het gaatje dat de naald heeft gemaakt geplakt.

Door na het prikken nog met het kind te praten over zijn (vervelende) ervaring helpt u het kind om deze te verwerken. Van de laborant krijgt het kind een kleurplaat mee als 'pleister' op de wond en mag het een cadeautje uitzoeken uit de cadeaukisten van dokter Joe-Hoe.

 

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Contact

Route:
40

Telefoon:
0495 – 57 26 39  (Priklaboratorium)
0495 – 57 26 32  (Laboratorium)
0495 – 57 26 35  (Med. Microbiologie)
0475 – 38 25 17  (Pathologie)

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
07:30 - 17:00 uur

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht

Klinisch chemicus
Klinisch chemicus
Arts-microbioloog