Zorgen doe je samen

18 april 2017

Er groeit iets unieks in Midden-Limburg. Het leegstaande klooster Mariabosch in Baexem wordt gerenoveerd tot het Samen Zorgen Huis Leudal. Vanaf januari 2018 gaan vrijwilligers en professionals hier samen kortdurende zorg bieden aan zieke mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Persoonlijke zorg, dicht bij huis.

Gemeenschapszorg, zo heet dit vernieuwende concept dat is bedacht door zorgarchitect en wijkverpleegkundige Pieter van der Hooft en in deze Midden-Limburgse regio in een grote behoefte voorziet. Het unieke is dat inwoners van Leudal zelf aan het roer staan van deze nieuwe zorgvoorziening. Tussen de huisarts en het ziekenhuis/ verpleeghuis krijgt het Samen Zorgen Huis Leudal een volwaardige plek in het zorglandschap.

“Samen met huisartsen en verpleegkundigen gaan we de zorg op een andere manier invullen. Dichter bij huis, persoonlijker en ook goedkoper door de inzet van tientallen vrijwilligers. Het concept rust op de overtuiging dat in ieder mens het talent schuilgaat om voor een ander te zorgen. Dát talent willen we naar boven laten komen en benutten. De professionele ziekenzorg van nu combineren we met hoe het vroeger ging. De tijd dat het nog heel normaal was om belangeloos voor elkaar te zorgen”, vertelt voorzitter Wiel Derikx van de Stichting Samen Zorgen Huis Leudal.

“De professionele ziekenzorg van nu
combineren we met hoe het vroeger ging.”

Kortdurende ziekenzorg en hospice
In de oostelijke kapelvleugel van het negentiende-eeuws Jezuïetenklooster Mariabosch in Baexem worden dertien moderne appartementen gebouwd. Vier daarvan krijgen de functie van hospice, een omgeving waar mensen in de laatste fase van hun leven, omringd door liefdevolle zorg, in alle rust kunnen sterven. De overige negen appartementen zijn bestemd voor bewoners die te ziek zijn om thuis te blijven, maar te vitaal voor een opname in het ziekenhuis of verpleeghuis. Denk aan alleenstaande diabetespatiënten met een ontregelde bloedsuiker, cliënten met hartproblemen of een terugkerende benauwdheid. Nu moeten deze mensen in acute situaties nog vaak noodgedwongen naar het ziekenhuis of een verpleeghuis, zeker als er thuis geen mantelzorg beschikbaar is.

Vanaf volgend jaar kunnen zij voor een kortdurend verblijf (maximaal zes maanden) terecht in het Samen Zorgen Huis Leudal, indien gewenst samen met hun partner. In het gerenoveerde klooster krijgen ze de persoonlijke zorg en aandacht die ze nodig hebben om te herstellen. Professionele verpleegkundigen van Proteion staan 24 uur per dag, zeven dagen in de week, paraat. Ze zijn speciaal opgeleid om goed te observeren en verpleegkundige handelingen uit te voeren, zoals het inbrengen van een infuus, blaaskatheter of sondevoeding. Het Samen Zorgen Huis Leudal wordt gerund door een omvangrijke groep vrijwilligers. Tientallen mensen hebben zich al spontaan aangemeld. Zij gaan straks professionals ondersteunen bij hun zorgtaken, maar bijvoorbeeld ook meehelpen bij het onderhoud van het gebouw en de tuin, het bereiden van de dagelijkse maaltijden, de dagbesteding en activiteiten in de gezamenlijke huiskamer of de PR en communicatie.

De eigen huisarts voert samen met de bewoner en zijn naaste familie de regie over de zorg. “Als het nodig is kunnen we ook andere zorgprofessionals inschakelen onder wie de fysiotherapeut, de specialist ouderengeneeskunde of de behandelend arts van het ziekenhuis”, vertelt huisarts Nicky Martens uit Baexem. Wiel Derikx vult aan: “Verder willen we straks scholen in de regio bij dit bijzondere initiatief betrekken. Het Samen Zorgen Huis Leudal als maatschappelijke stageplaats: ook dát biedt volop kans.”

Brede steun
Het Samen Zorgen Huis Leudal kan rekenen op brede, maatschappelijke steun. De gemeente Leudal, de provincie, Stichting Mariabosch, CZ, Proteion, de huisartsen van Meditta en de ziekenhuizen in Weert en Roermond staan pal achter dit bijzondere initiatief. Huisarts Nicky Martens over de samenwerking met SJG Weert: “Een cardioloog van het ziekenhuis kan straks bijvoorbeeld een patiënt verwijzen naar het Samen Zorgen Huis Leudal om te revalideren en als het nodig is ook voor behandeling naar Baexem komen. De huisarts houdt vervolgens nauw contact met de specialist. Samen behandelen ze de patiënt. Dat SJG Weert groot voorstander is van deze anderhalvelijnszorg hebben we gemerkt aan de inzet van oud-directeur Zorg Max Visser. Hij heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor de komst van het Samen Zorgen Huis Leudal.”

Om het Samen Zorgen Huis Leudal tot een succes te maken, zijn alle handjes welkom. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via:
info@samenzorgenhuisleudal.nl

Voor meer informatie, ga naar:
www.samenzorgenhuisleudal.nl


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 11

Zorgen doe je samen