Zó houden we de zorg dichtbij

1 juni 2020Patiëntenzorg

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • juni 2020 • pagina 11

Zeker in de 1,5-metersamenleving is digitalisering niet meer weg te denken

Ook voordat het coronavirus de regio Weert bereikte en afstand houden nog helemaal geen issue was, communiceerden we al steeds vaker via de elektronische snelweg. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ook noodzakelijk. De bevolking vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe en het tekort aan zorgpersoneel wordt alleen maar nijpender. Nu al staat vast dat het voor ziekenhuizen straks bijna onmogelijk wordt om alle controlepatiënten in de huidige frequentie op het spreekuur te zien. Voeg daarbij de veiligheidsrisico’s rond corona en het zal niemand verbazen dat verdere digitalisering noodzakelijk is om de zorg in deze regio voor iedereen goed toegankelijk en veilig te  houden.

MijnSJG

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen meegaan in deze ontwikkeling. Ter illustratie: ruim een jaar na de lancering maakt al meer dan dertig procent van alle patiënten gebruik van MijnSJG, de beveiligde website die 24 uur per dag toegang geeft tot uw medisch dossier. Ook kunt u via dit elektronische patiëntportaal medische vragenlijsten invullen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de preoperatieve screening) of digitale folders downloaden met informatie over uw medische behandeling. Sinds kort biedt MijnSJG de mogelijkheid om zelf een poli-afspraak te maken (of wijzigen) met de dokter. Uw privacy is gewaarborgd. Inloggen op MijnSJG kan alleen met uw persoonlijke DigiD.

Als het aan SJG Weert ligt, hoeft u in de toekomst alleen nog maar naar het ziekenhuis als het écht nodig is. Steeds meer zorgdiensten kunt u online afnemen of zelf regelen, op een moment dat het ú uitkomt. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling alleen maar versneld. Poliklinische consulten worden nu bijvoorbeeld zoveel mogelijk via beeldbellen georganiseerd.

BeterDichtbij

Sinds 2018 kunt u als patiënt ook rechtstreeks berichten sturen naar uw behandelend arts of een medewerker van de polikliniek. Op een moment dat het u uitkomt en er geen acute haast geboden is. Dat kan via de BeterDichtbij-app, een extra service waarmee het ziekenhuis de bereikbaarheid voor patiënten verder vergroot.

BeterDichtbij is er voor alle niet-spoedeisende vragen. Dat kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om een medische toelichting of een vraag over mogelijke bijwerkingen. Uw vraag wordt uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord. “Nu de basis staat, willen we deze service interactiever maken en uitbreiden met andere functies. Zo kan de specialist of polikliniekmedewerker via deze app bijvoorbeeld ook een link sturen naar aanvullende medische informatie in MijnSJG of vragen hoe het met het herstel gaat. Door BeterDichtbij houden we de lijntjes kort en blijven we als ziekenhuis zo dicht mogelijk bij onze patiënten staan”, zegt neuroloog Tim Alleman, projectleider van BeterDichtbij.

Om de app te kunnen gebruiken heeft u naast een smartphone een uitnodiging van uw behandelend arts nodig. Uw specialist zal op het spreekuur vragen of u gebruik wilt maken van deze berichtenservice.

Thuis monitoren

Digitalisering betekent ook dat u voor steeds meer specialistische zorg de deur niet meer uit hoeft. “Voor het monitoren van Parkinson is er nu bijvoorbeeld een speciaal horloge op de markt dat gedurende een week de mate van stijfheid of juist de overbeweeglijkheid registreert. Hierdoor krijgen we goed in beeld of de patiënt op de juiste momenten de juiste dosering medicatie krijgt. Later dit jaar zullen we deze mogelijkheid aan de eerste patiënten gaan aanbieden”, vertelt Tim Alleman.

De vakgroep cardiologie van SJG Weert heeft vergevorderde plannen om patiënten met hartfalen en ritmestoornissen op afstand te gaan monitoren. “Zo kunnen we medische afwijkingen eerder signaleren en dus ook sneller ingrijpen waarmee het risico op een ziekenhuisopname aanzienlijk kleiner wordt. Door de inzet van slimme zorgtechnologie, ook wel e-Health genoemd, hoeft de patiënt alleen nog maar naar het ziekenhuis als zijn gezondheid dat noodzakelijk maakt”, vertelt cardioloog en Chief Medical Information Officer Peter Geerlings van SJG Weert.

“Binnen SJG Weert zijn we momenteel bezig om ziektebeelden te clusteren. Per ziektebeeld bekijken we hoe processen met behulp van e-Health efficiënter inrichten zodat we met minder zorgmedewerkers toch meer patiënten kunnen helpen. Dat is namelijk de opgave voor de toekomst.”

Privacy gewaarborgd

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Veel zaken zijn al gedigitaliseerd. Tim Alleman: “De meeste recepten die door medisch specialisten in SJG Weert worden voorgeschreven, worden tegenwoordig digitaal naar de apotheken verstuurd. Het voordeel daarvan is dat de medicatie direct kan worden klaargezet en dat de patiënt minder lang hoeft te wachten. Los van het feit dat er geen fax of papier meer hoeft te worden gebruikt.”

Peter Geerlings geeft nog een voorbeeld: “Patiënten van de vakgroep orthopedie vullen nu na de operatie een digitale vragenlijst in. Dat gebeurt via een speciale app die rechtstreeks in verbinding staat met hun elektronisch patiëntendossier. Op basis van de ingevulde antwoorden berekent deze app automatisch een risicoscore.

Zo ziet de orthopedisch chirurg in een oogopslag hoe het herstel verloopt en hoeft hij op het spreekuur niet meer alle vragen van A tot Z door te nemen.” Het moge duidelijk zijn. Digitalisering in de zorg biedt grote voordelen. Zeker in dit coronatijdperk is het voor SJG Weert een belangrijk instrument om iedereen optimaal en veilig te kunnen blijven helpen. Over uw privacy als patiënt hoeft u zich geen zorgen te maken, zo verzekert Peter Geerlings. “Uitgangspunt bij alle ICT-processen is dat gegevens van patiënten op een veilige manier verstuurd worden. SJG Weert heeft zelfs een speciale informatiebeveiligings-medewerker in dienst die hier streng op toeziet.”

Zó houden we de zorg dichtbij