Zo blijven we fit voor de toekomst

27 september 2019

U heeft het misschien al via de media vernomen. Om in de toekomst financieel gezond te blijven, gaan we onze basis als zelfstandig regionaal ziekenhuis de komende jaren verder verstevigen en maken we nieuwe plannen. Hoewel we het goed doen, is achteroverleunen in deze tijd geen optie. Daarvoor gaan de ontwikkelingen om ons heen te snel. De regio Weert krimpt en vergrijst, het aantal ouderen en chronisch zieken neemt toe en de zorgkosten stijgen harder dan de inkomsten. Daarbij worden ziektebeelden complexer en medische behandelingen steeds specialistischer. Omdat we onze patiënten graag hoogcomplexe zorg van topkwaliteit willen bieden, werken we als gidsziekenhuis nauw samen met gespecialiseerde centra om ons heen. We kunnen niet alles alleen. Maar gelukkig ook heel veel wel.

Om fit te blijven in de toekomst en verschraling van zorg te voorkomen, richten we ons nóg meer op waar we goed in zijn. De basiszorg. Een breed pakket aan medische behandelingen voor iedereen. Deze basiszorg gaan we anders organiseren en voor de patiënt toegankelijker maken. Op termijn zal SJG Weert uit vijf centra bestaan, waarin alle specialismen die bij de behandeling van een ziektebeeld nodig zijn rond de patiënt staan en integraal samenwerken. Er komt een centrum ‘Bewegen’, ‘Hart, Vaat & Long’, ‘Buik & Organen,’ ‘Zintuigen’ en ‘Vrouw, Moeder & Kind’. Onze prominente aandacht gaat hierbij uit naar de behandeling van kwetsbare ouderen en mensen met kanker, groepen patiënten die de komende jaren in aantal het hardst zullen stijgen. Zij moeten nuen ook straks op de beste zorg kunnen rekenen. Daarbij willen we ook veel meer dan nu gaan monitoren wat mensen verwachten van hun behandeling en wat ze vinden van het uiteindelijke resultaat. De uitkomst van die metingen gebruiken we om onze zorg nog beter en patiëntvriendelijker te maken.

SJG Weert staat dus voor een flinke opgave. Tegelijkertijd liggen er volop kansen om de zorg te vernieuwen. In een tijd waarin de levensverwachting stijgt en ziektepreventie steeds belangrijker wordt, biedt slimme technologie, ookwel E-Health genoemd, ook voor ons ziekenhuis ongekende mogelijkheden. Kansen om de zorg van grote groepen patiënten op afstand te monitoren of specialistische zorg aan huis te verlenen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Via de BeterDichtbij-app kunnen patiënten van SJG Weert nu bijvoorbeeld al hun vragen stellen aan hun medisch-specialist. Samen met onze partners gaan we de mogelijkheden rond E-Health verder verkennen.

U leest het: SJG Weert is en blijft volop in beweging. Fit voor de toekomst, zo heet ons beleidsplan voor de komende jaren. De dynamiek is voelbaar, nieuwe lijnen worden uitgezet en ondertussen timmeren we flink aan de weg. Bijvoorbeeld bij de behandeling van goedaardige prostaatvergrotingen of klachten in de endeldarm. Of neem de walking epidural, een uitgebalanceerde vorm van pijnbestrijding die zwangere vrouwen tijdens hun bevalling in SJG Weert mobieler houdt. Het zijn vernieuwingen in onze zorg waar we met recht trots op mogen zijn.

Inge de Wit
Raad van Bestuur SJG Weert


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 2 • september 2019 • pag. 7

Zo blijven we fit voor de toekomst