Ziektepreventie in de strijd tegen kwetsbaarheid

15 november 2023

Gezond oud worden, het gaat helaas niet altijd vanzelf. Wanneer u merkt dat uw gezondheid brozer wordt, kan de geriater u helpen om de risico’s te beperken zodat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden.  De vakgroep geriatrie van SJG Weert staat voor u klaar met deskundig advies, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, veilig medicijngebruik en valpreventie. Geriater Wieke Segers legt uit hoe deze preventieve ondersteuning voor kwetsbare ouderen eruitziet.

‘De ouderdom komt met gebreken’, luidt het spreekwoord. Mogelijk heeft u het zelf al aan den lijve ondervonden. U kampt bijvoorbeeld met meerdere kwalen waarvoor u dagelijks verschillende medicijnen moet innemen. Misschien bent u wel vergeetachtig of verward of maakt u zich zorgen omdat u zonder duidelijk aanwijsbare reden  achteruitgaat of gewicht verliest. Of u bent recent gevallen en vreest dat dit opnieuw gebeurt.

Kwetsbaarheid bij ouderen kent vele gezichten en is niet altijd even makkelijk op te sporen. Daarom is het belangrijk dat de huisarts u bij twijfel vroegtijdig verwijst naar de poli geriatrie voor een diagnose en deskundig  behandeladvies. “Als u er vroeg bij bent, kunnen we gerichte acties in gang zetten om te voorkomen dat uw gezondheidsproblemen verergeren. Denk aan fysio- of ergotherapie of medicatie”, zegt Wieke Segers, een van de vijf geriaters van SJG Weert.

Allround-specialist
Waar de cardioloog, neuroloog, internist of longarts ieder vanuit hun eigen vakgebied naar de oudere patiënt kijken, beoordeelt de geriater met een brede blik wat er aan de hand is. Hoe kwetsbaar u bent, welke medicijnen u allemaal gebruikt en hoe uw levensstijl eruitziet. Maar ook hoe het thuis gaat, of er mantelzorg beschikbaar is en of uw mantelzorger niet te zwaar belast wordt. En vooral: wat u zelf belangrijk vindt en aankunt in de herfst van uw leven en wat voor u het doel van de behandeling zou moeten zijn. “Aan de hand van dit totaalplaatje proberen we u en uw naaste zo goed mogelijk te helpen. Die brede benadering is heel belangrijk. Veruit de meeste kwetsbare ouderen die op verwijzing van de huisarts op de poli geriatrie komen, hebben namelijk meerdere kwalen. Denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, nierfalen, geheugenproblemen of een onverklaarbare achteruitgang in het functioneren. Zowel lichamelijke, geestelijke als sociale belemmeringen die elkaar vaak beïnvloeden en versterken”, zo licht Wieke Segers toe.

Gezond leven
Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen besteedt de vakgroep geriatrie in haar voorlichting aan patiënten veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Wieke Segers: “Gezond eten en veel bewegen is voor iedereen goed en belangrijk, zeker op hogere leeftijd. Het houdt het lichaam sterk en soepel en vermindert bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten en dementie.”

Medicijnbeheer
De geriater ziet ook toe op een veilig medicatiegebruik. Wie verschillende aandoeningen heeft, gebruikt vaak verschillende medicijnen voorgeschreven door verschillende artsen. Medicijnen die elkaar kunnen beïnvloeden en versterken en waardoor weer andere klachten kunnen ontstaan. “Om gezondheidsproblemen te voorkomen is het belangrijk dat één arts hier de regie in neemt en kritisch het overzicht bewaakt”, zo licht Wieke toe.

Valpoli
Jaarlijks belanden veel kwetsbare ouderen door een val in het ziekenhuis. Vaak wordt nog gedacht dat vallen nou eenmaal bij de leeftijd hoort, maar die aanname klopt niet. Meestal zijn er meerdere oorzaken. Met de juiste medische beoordeling en begeleiding kunt u de kans op vallen aanzienlijk verkleinen en vermindert u uw valangst. “Op onze valpoli bekijken we samen met onze fysiotherapeuten hoe het verhoogde valrisico wordt veroorzaakt. Als je de oorzaak weet, kun je er ook gericht iets aan doen.” In een klein ziekenhuis als SJG Weert gaat dat overleg met collega’s overigens heel snel en efficiënt, zo weet Wieke Segers uit ervaring. “De lijnen zijn ultrakort, we lopen gewoon bij elkaar binnen.”


Gezondheidskrant SJG Weert - oktober 2023 - nummer 2 - pagina 6

Ziektepreventie in de strijd tegen kwetsbaarheid