Ziekenhuisapparatuur tweede leven in Senegal

11 oktober 2016

Binnenkort maken een echoapparaat en een aantal volumetrische infuuspompen van SJG Weert de oversteek naar Senegal, waar zij via hobbelige wegen en slecht doorgaanbare paden hun weg vinden naar het dorpje Missira Dantilah. Daar wordt gebouwd aan een gezondheidspost, die onder andere onderdak biedt aan een vroedvrouw. De 6.500 inwoners van Missira Datilah en de kleine omliggende dorpjes zijn aangewezen op deze gezondheidspost voor medische zorg en geboortezorg. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt ver weg en is vanuit de dorpen slecht bereikbaar.

Serviceclub Kiwanis Weert helpt daar vrijwilligersorganisatie ‘Acción Senegal’. Deze organisatie geeft, in nauwe samenspraak met de ‘raad van wijze mannen’ van de lokale stam in het dorp, de gezondheidspost verder vorm. De Kiwanis legden in het kader van dit mooie project contact met SJG Weert. Hierdoor krijgen dit echoapparaat en de infuuspompen een goede bestemming!

Ziekenhuisapparatuur tweede leven in Senegal