Woord van onze bestuurder

16 maart 2020Algemeen, Patiëntenzorg

Beste mensen,

Met pijn in het hart moet ik u meedelen dat er tot nader order géén bezoek meer is toegestaan in SJG Weert. Met deze ingrijpende maatregel, die maandag 16 maart om 18.00 uur van kracht is geworden, willen we verdere verspreiding van het coronavirus in ons ziekenhuis voorkomen. Voor zieke kinderen en patiënten die stervende of ernstig verward zijn, maken we vanzelfsprekend een uitzondering. Zij mogen nog bezoek ontvangen, onder strikte voorwaarden en in overleg met de dienstdoende arts of verpleegkundige.

Geloof me: het is vreselijk om besluiten als deze te moeten nemen. Van oudsher zijn we een ziekenhuis waarin de patiënt op de eerste plaats mens is. We begrijpen als geen ander dat je juist in tijden van ziekte behoefte hebt aan persoonlijk contact met de mensen die het dichtst bij je staan. En al helemaal in deze dagen van extreme onrust en bezorgdheid. Dat is dan ook de reden waarom we het bezoekverbod om 18.00 uur hebben laten ingaan. We wilden mensen maandag nog de kans geven om rustig afscheid van elkaar te nemen. Gelukkig bieden de communicatiemiddelen van deze tijd de mogelijkheid om in contact te blijven.

Het bezoekverbod is slechts een van de vele maatregelen die we nemen om het coronavirus op afstand te houden. Álle niet acute en uitstelbare zorg - zowel de geplande operaties als de geplande afspraken op onze poliklinieken - worden tot nader order uitgesteld. De behandelend specialist beslist wat uitstelbaar is. De IC-capaciteit wordt verdubbeld. Verder is ons restaurant gesloten en werken medewerkers die thuis kúnnen werken thuis. Omdat het aantal coronabesmettingen snel toeneemt en verspreiding van het virus in hoge mate onvoorspelbaar blijkt, is opperste paraatheid geboden. We bereiden ons voor op een grote toestroom van patiënten. Om corona buiten de deur te houden, gaan we op het ziekenhuisterrein speciale tenten plaatsen voor de acute opvang en triage van mensen met ernstige luchtwegklachten. We scheiden de patiëntenstromen. Het laatste wat we namelijk willen, is dat patiënten of medewerkers met andere medische aandoeningen met corona geïnfecteerd raken.

De komende weken wordt het alle hens aan dek. Om in deze extreme omstandigheden iedereen de acute zorg te kunnen bieden die nodig is, hebben we tot 6 april alle verloven ingetrokken. Daarnaast hebben we nieuwe krachten nodig. Zo snel mogelijk. Niet alleen in ons ziekenhuis, maar ook in de verpleeghuizen van stichting Land van Horne. Daarom doe ik vanaf deze plek een indringende oproep aan álle medewerkers en oud-medewerkers in de zorg. Ben je gediplomeerd verpleegkundige, arts, verzorgende IG of helpende? Heb je ooit in de zorg gewerkt? Meld je aan via p&o-secretariaat@sjgweert.nl.

Het afgelopen weekend hebben onze mensen dag en nacht doorgewerkt. Om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Om nieuwe apparatuur en beschermingsmiddelen te regelen. Om klaar te zijn voor de grote toestroom. Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel respect ik heb voor iedereen die nu in de zorg aan het werk is. En voor diegenen die besluiten om nu in te stappen in de rijdende trein. We hebben je ongelooflijk hard nodig.

Voor wie het nog niet wist: het is crisis. Er is geen enkele ruimte meer voor onverschilligheid. Ik vraag dan ook iedereen met klem om zich strikt aan de regels te houden. Blijf consequent je handen desinfecteren. Laat je niet verleiden om toch naar je werk te gaan. Houd afstand van elkaar, maar verlies elkaar niet uit het oog. De Coronacrisis legt niet alleen de kwetsbaarheid van onze samenleving bloot, ze biedt ook de unieke kans om te laten zien hoe sterk en weerbaar we zijn als we de krachten bundelen. Samen moeten we die kans pakken, samen kunnen we het Coronavirus een halt toeroepen. 

Inge de Wit

Bestuurder SJG Weert

Woord van onze bestuurder