Wijziging vergoeding Belgische patiënten

13 juli 2017

Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Let op: sinds 1 juli 2017 is voor geplande/programmeerbare zorg de Europese regelgeving van kracht. Deze wijziging heeft mogelijk invloed op de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor uw behandeling in SJG Weert. Om onverwachte kosten te voorkomen, is het  van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland.

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het zogeheten ‘Integrale Zorg op Maat’- akkoord (IZOM). Dit akkoord maakte het mogelijk dat verzekerden die wonen in de Euregio Maas-Rijn, direct toegang kregen tot zorgaanbieders in het buurland België, Duitsland of Nederland. De verrekening van de kosten vond plaats via Zilveren Kruis Buitenland.

Zorg in het buurland is sinds 1 juli 2017 nog steeds mogelijk, maar dan op basis van de Europese regels voor ‘geplande zorg’. Op basis van deze regelgeving zijn er twee scenario’s mogelijk bij Belgische patiënten:

U krijgt toestemming voor de geplande zorg
U ontvangt een E112-/S2-formulier. De verrekening vindt (net als voorheen) plaats via Zilveren Kruis Buitenland. Naar alle waarschijnlijkheid verleent de Mutualiteit (het Belgische ziekenfonds) alleen toestemming voor een behandeling in Nederland als deze zorg in België niet beschikbaar is of tegen gunstigere voorwaarden in Nederland kan worden verleend. In de regel zal dit niet gaan om eenvoudige poliklinische zorg.

U krijgt geen toestemming
Als het om zorg gaat waarvoor toestemming nodig is, heeft u geen recht op vergoeding. Als het zorg is waar geen toestemming voor nodig is, krijgt u een vergoeding op basis van de Belgische tarieven. Deze vergoeding ontvangt u nadat u zelf de betaling aan het SJG Weert heeft gedaan. In dit laatste geval gaat het met name om eenvoudige poliklinische zorg, waarvoor u vooraf een voorschot dient te betalen van € 500, -.  

Wijziging vergoeding Belgische patiënten