Wasgoed van patiënten

18 maart 2020

Beste mantelzorger van onze patiënt ,

Omdat er geen bezoek meer is toegestaan, hebben wij een oplossing bedacht om het wasgoed van opgenomen patiënten goed te regelen. Hieronder volgt een korte uitleg:

  • Het gebruikte persoonsgebonden wasgoed van onze patiënt, wordt in blauwe plastic tasjes gedaan door de verzorging. Hier wordt een sticker op geplakt met naam , geboorte datum, afdeling en woonplaats van de patiënt.
  • U kunt deze van 16.00- tot 19.00 uur afhalen in de hal van het ziekenhuis.
  • Ook is er dan een mogelijkheid om schoon persoonsgebonden wasgoed af te geven. Dit mag alleen kleding zijn. Doe deze in een goed gesloten plastic zak , voorzien van naam, geboorte datum, woonplaats en afdeling waar de betreffende patiënt verblijft. Alleen als dit volledig is, kunnen wij de spullen aannemen.
  • Wij dragen er zorg voor dat de schone was bij de patiënt komt. Daar gaan wij zorgvuldig mee om, maar kunnen geen verantwoordelijkheid nemen bij verlies en of diefstal. We hopen dat u dit begrijpt.

Deze regeling gaat vanaf vandaag, 18 maart, in. Wij vragen u met klem om de regels die ingesteld zijn door het RIVM te hanteren. Houd ook hier 1.5 meter afstand van elkaar en bij vermoedelijke klachten eerst contact opnemen met de daarvoor bekende telefoonnummers. 

Wij danken Sligro Weert voor het kosteloos verstrekken van de wagens die nodig zijn voor deze tijdelijke regeling.

 

Wasgoed van patiënten