Vruchtbare samenwerking cliëntenraad en verpleegafdeling

13 oktober 2022

Bedenken voor een ander? Of liever de ander zelf vragen?

De verpleegafdelingen van de 3e en 4e etage zijn al een poos bezig met het in kaart brengen, meten en verbeteren van patiëntgericht verplegen. Daarbij ontbrak nog een belangrijk puzzelstuk: de ervaring en mening van de patiënt zelf. Met hulp van de cliëntenraad zijn recent de ervaringen van bijna honderd patiënten opgehaald.  

De enquête leverde kostbare informatie op, die door de verpleegafdeling momenteel meegenomen wordt in het aanscherpen van de visie op patiëntgericht verplegen.

Het was de eerste keer dat de cliëntenraad door een interne afdeling werd gevraagd om mee te denken over het meten van het patiëntenperspectief. Deze samenwerking voelde voor de cliëntenraad puur en doeltreffend. Want naast de wettelijke rol van een cliëntenraad in het ziekenhuis en de gesprekken die ze voeren met bestuur en leidinggevenden, hoort het meten en vertalen van het patiëntenperspectief tot hun kerntaak. En in de samenwerking met de verpleegafdeling kwam deze kerntaak volledig tot zijn recht. Om op deze manier te kunnen faciliteren binnen de organisatie is voor ons dan ook voor herhaling vatbaar is. 

Vruchtbare samenwerking cliëntenraad en verpleegafdeling