Versneld DNA-onderzoek bij borstkanker

30 november 2022

DNA-onderzoek bij de diagnose borstkanker kan nu rechtstreeks aangevraagd worden door de arts of verpleegkundig specialist van Alexander Monro Zuidoost locatie SJG Weert. De patiënt hoeft niet meer eerst naar Maastricht te reizen. Dankzij de nieuwe werkwijze is de uitslag er sneller, waardoor er eerder een behandeling gekozen en gestart kan worden.

In vijf tot tien procent van de gevallen wordt borstkanker veroorzaakt door een erfelijke aanleg. Een spoed DNA-onderzoek (DNA First) om dit op te sporen, kan vanaf nu rechtstreeks door de arts of verpleegkundig specialist van Alexander Monro Zuidoost locatie SJG Weert aangevraagd worden. Er wordt vervolgens in Weert bloed afgenomen voor het onderzoek. Dankzij deze versnelde procedure hoeft de patiënt niet meer eerst naar de klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) in Maastricht UMC+ toe.

Behandelconsequenties
“Patiënten met borstkanker bij wie we een erfelijke aanleg vermoeden, kunnen we nu een spoed DNA-onderzoek aanbieden”, vertelt verpleegkundig specialist Sandra Janssen-Engelen. Om te bepalen of er reden is voor erfelijkheidsonderzoek worden er vragen gesteld over familiegegevens (bijvoorbeeld of er vaker borstkanker voorkomt in de familie) en wordt er gekeken naar het type borstkanker dat bij de patiënt is vastgesteld. “Het is belangrijk om dit onderzoek snel uit te voeren, omdat het van invloed kan zijn op de behandeling die gekozen wordt. Als er sprake is van een DNA-afwijking, kiest iemand bijvoorbeeld mogelijk voor borstamputatie in plaats van een borstsparende operatie. Ook scheelt het een afspraak met nog een nieuwe arts in een toch al intense periode.”

Laagdrempelig overleg en advies
Twee tot drie weken na bloedafname is de uitslag bekend. De patiënt en aanvragend specialist ontvangen allebei een schriftelijke uitslag van het DNA-onderzoek. Indien er een erfelijke aanleg wordt gevonden of als de uitslag nog onduidelijk is, wordt de patiënt alsnog op korte termijn verwezen naar de afdeling klinische genetica. Alle patiënten bij wie spoed DNA-onderzoek is aangevraagd, worden ongeacht de uitslag nog besproken in een maandelijks overleg tussen het borstkankerteam in Weert en de klinisch geneticus van Maastricht UMC+. “Niet alleen wordt er bekeken of de uitslag consequenties heeft voor de verdere behandeling, ook wordt er gekeken of er in de familie van patiënt reden is voor controleadviezen en kunnen andere vragen over erfelijkheid worden gesteld aan de klinisch geneticus. Dankzij dit laagdrempelig contact kunnen we makkelijk en snel met elkaar overleggen.”

Versneld DNA-onderzoek bij borstkanker