Vernieuwd elektronisch patiëntendossier voor SJG Weert

9 december 2022

SJG Weert zet met een vernieuwd elektronisch patiëntendossier (EPD) nog sterker in op de samenwerking en gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders. Voor patiënten betekent dit efficiëntere zorg én meer mogelijkheden in het patiëntportaal.

Rode knop
Met een druk op de rode knop was het vandaag na een intensieve voorbereiding eindelijk zover: SJG Weert is overgegaan op een vernieuwd elektronisch patiëntendossier, van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Een grote groep medewerkers heeft samen met de ontwikkelaar van het EPD gewerkt aan een systeem dat bij het SJG past.

Bouwstenen voor de toekomst
Bestuurder Gertjan Kamps: “Het nieuwe EPD sluit aan op hoe we de zorg rond de patiënt organiseren binnen het ziekenhuis. Daarbij is al rekening gehouden met de nieuwbouw[DS2] , die in 2023 van start gaat. In het nieuwe gebouw gaan we veel efficiënter werken op een kleiner oppervlak door veranderingen aan te brengen in onze manier van werken. Deze veranderende werkwijze hebben we vertaald naar het nieuwe EPD.”

‘’We zijn samen hard aan het werk om ons ziekenhuis fit voor de toekomst te maken. Met de compacte nieuwbouw leggen we hiervoor de fysieke bouwstenen en met het vernieuwde EPD leggen we de digitale bouwstenen. Compact bouwen betekent niet een klein ziekenhuis, maar een efficiënt ziekenhuis dat perfect past bij onze regio. We moeten niet harder gaan werken, maar slimmer. Met het nieuwe EPD hebben we de kans om dit te doen.’’

Vernieuwd MijnSJG
De vernieuwing van het EPD betekent ook een uitbreiding van MijnSJG, het portaal voor patiënten. Zij kunnen hiermee op een laagdrempelige manier zelf hun afspraken raadplegen, informatie over hun behandeling inzien en online contact hebben met hun behandelaars. Ook zijn er mogelijkheden toegevoegd die een uitkomst zijn voor veel patiënten, zoals het machtigen van een naaste om via DigiD in te loggen in hun dossier. 

Betere communicatie
Een van de voordelen van het nieuwe EPD is dat de informatie nog maar één keer hoeft te worden ingevoerd en die daarnaast meteen zichtbaar is voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. Ook zijn er betere registratiemogelijkheden en is er minder registratielast waardoor er meer tijd voor de patiënt beschikbaar is. Met de nieuwste versie van het EPD werken onze zorgmedewerkers met dezelfde onderdelen van het dossier. De interne communicatie over de patiënt verloopt daardoor beter. Informatie hoeft maar één keer te worden ingevoerd, waarna andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling meteen op de hoogte zijn.

De uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgorganisaties als ziekenhuizen wordt ook verbeterd. Bij een verwijzing naar andere ziekenhuizen kan bijvoorbeeld het dossier direct worden ingezien. Mits patiënt hier natuurlijk toestemming voor heeft gegeven. Dit bevordert de onderlinge communicatie over de patiënt en komt de patiëntveiligheid ten goede.

Altijd modern
De inhoud van het EPD wordt steeds aangevuld en aangepast op basis van de nieuwste inzichten. Hierdoor beschikt SJG Weert nu én in de toekomst over een modern EPD. Zo kan het ziekenhuis zich optimaal richten op de belangrijkste taak: zorg leveren aan de patiënt.

Vernieuwd elektronisch patiëntendossier voor SJG Weert
Tim Alleman (neuroloog), Irene Engelen (IC-verpleegkundige) en Jeroen van Essen (chirurg) drukken samen op de rode knop