Veilig patiëntgegevens uitwisselen

1 september 2017

SJG Weert zit er bovenop

Als het gaat om een veilige uitwisseling van patiëntgegevens loopt het Weerter  ziekenhuis landelijk mee voorop. SJG Weert wisselt uitsluitend gegevens uit met zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn en doet er alles aan om die persoonlijke informatie te beschermen.

Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden die er is, moeten er vanuit het ziekenhuis dagelijks heel veel gegevens worden uitgewisseld met zorgverleners van buiten. Denk aan huisartsen, verloskundigen, transferverpleegkundigen in de ouderenzorg en medisch specialisten van andere ziekenhuizen. De huisarts ontvangt bijvoorbeeld standaard de bloeduitslagen en wordt geïnformeerd over de vastgestelde diagnose en het behandelvoorstel. Rond de behandeling van kanker werken de specialisten van SJG Weert nauw samen met vakgenoten van omliggende ziekenhuizen. Elke donderdag is er multidisciplinair overleg waarbij belangrijke medische gegevens en foto’s worden uitgewisseld. En ook als een patiënt in een ander medisch centrum geopereerd of bestraald moet worden, moeten zijn gegevens daar natuurlijk bij de juiste persoon terechtkomen.

Jaren geleden legde SJG Weert al de basis voor een veilige uitwisseling van patiëntgegevens. Het Weerter ziekenhuis heeft tot in detail vastgelegd hoe het met vertrouwelijke informatie omgaat en de privacy van patiënten waarborgt. “We zorgen ervoor dat de gegevens van patiënten bij de juiste zorgverlener terechtkomen en dat er onderweg niemand kan meekijken”, zegt Erick van Veghel, informatiebeveiliger en functionaris gegevensbescherming bij SJG Weert.

“We zorgen ervoor dat de gegevens van patiënten bij de juiste zorgverlener terechtkomen en dat er

onderweg niemand kan meekijken.”

Omdat er vanuit het ziekenhuis zoveel verschillende informatiestromen naar buiten lopen maakt SJG Weert ook gebruik van verschillende beveiligde systemen om gegevens te versturen. Erick van Veghel: “Iedere instelling heeft ’n eigen beveiligde netwerk waar wij onze informatiestromen op afstemmen. Met huisartsen corresponderen we bijvoorbeeld via Zorgmail. Via een beveiligd netwerk sturen we tekstbestandjes vanuit ons elektronisch patiëntendossier rechtstreeks naar het informatiesysteem van de huisartsen. Medische beelden gaan weer via een ander beveiligd netwerk.”

Daarnaast is er nog een heleboel ‘losse informatie’ die tussen zorgverleners uitgewisseld moet worden. “We hebben ook een aantal specialisten van andere ziekenhuizen die in SJG Weert spreekuur houden. Ook zij moeten natuurlijk over een actuele agenda beschikken met de gegevens van patiënten die zij in Weert zien”, vertelt Corine Moonemans, polikliniekassistente en senior kindergeneeskunde en gynaecologie.

De polikliniekassistentes van SJG Weert zorgen ervoor dat deze privacygevoelige informatie op een veilige manier rechtstreeks van A naar B wordt gestuurd. Sinds kort gebeurt dat via Zivver, een beveiligd e-mail systeem waar zorgverleners versleutelde berichten naar elkaar kunnen sturen. “Veilig voor patiënten en voor ons heel makkelijk in het gebruik. Ook als patiënten met spoed naar een ander ziekenhuis worden verwezen, versturen we nu de correspondentie via Zivver. Tot voor kort moest dat nog per post. Nu heeft de arts dezelfde dag nog de informatie die hij nodig heeft”, aldus Corine Moonemans.

Omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en ook de wettelijke richtlijnen rond persoonsbescherming blijven veranderen, zijn ziekenhuizen nooit klaar met het bewaken van de veiligheid en privacy. Of zoals Erick van Veghel het verwoordt: “We zitten er bovenop en blijven er bovenop zitten.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  september 2017  •  pag. 17

Veilig patiëntgegevens uitwisselen