Van ‘gewone’ Intensive Care naar corona-IC

21 december 2020

Vanwege de hernieuwde toestroom van covid-patiënten moest de Intensive Care van SJG Weert onlangs voor de tweede keer worden omgebouwd tot corona-IC. Een verbouwing die aanzienlijk complexer is dan ze op het eerste oog lijkt. Met projectleider Eelco Legerstee namen we een kijkje achter de schermen.

Net als afgelopen voorjaar haalden de medewerkers van Techniek & Bouw ook dit najaar weer alles uit de kast om verspreiding van het virus te voorkomen door patiënten met en zonder covid-19 van elkaar te scheiden.

De Intensive Care op de eerste verdieping werd omgebouwd tot corona-IC, een afdeling waar ernstig zieke covid-patiënten intensief en geïsoleerd verpleegd worden. Voordat het zover is, moet er veel gebeuren. “Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het noodzakelijk dat we de hele intensive care-unit op onderdruk zetten en de routes anders inrichten. Dat betekent dat we de luchtdruk zo aanpassen dat besmette lucht niet naar buiten kan maar in de ruimte blijft en veilig afgevoerd wordt. De IC wordt als het ware één afdeling waar covid-patiënten geïsoleerd en dus veilig kunnen worden verpleegd.”

Twee extra isolatiekamers
Achter de intensive care-unit zijn naast de bestaande isolatiekamer nog eens twee extra kamers bijgebouwd voor geïsoleerde, intensieve zorg. “Deze luchtdichte ruimten, die eveneens moeten worden voorzien van onderdruk en alle benodigde bewakingsapparatuur, zijn bouwkundig gescheiden van de IC. “Die fysieke scheiding biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om hier andere IC-patiënten op te nemen zodat de reguliere zorg toch door kan gaan”, aldus Eelco.

Die verbouwing is een complexe aangelegenheid waarbij uiterste zorgvuldigheid geboden is”, vertelt projectleider Eelco van Techniek & Bouw. “Je bent namelijk aan het werk op een afdeling met zeer kwetsbare patiënten die 24 uur per dag in gebruik is en te allen tijde veilig en schoon moet zijn. Tijdens de verbouwing mag de intensieve zorg op geen enkele manier verstoord worden en moet de capaciteit op peil blijven. Dit kan alleen door intensieve samenwerking van alle belanghebbenden; zowel zorgmedewerkers als vak technici. Pas wanneer alle apparatuur volgens plan is geïnstalleerd en officiële tests door onafhankelijke experts hebben aangetoond dat alles veilig is en optimaal functioneert, kunnen de eerste patiënten in de verbouwde kamers worden opgenomen.”

De nieuwe isolatiekamers zijn begin december in gebruik genomen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is elke isolatiekamer alleen via een speciale sluis en in beschermende kleding toegankelijk. Bij het verlaten van de kamer geldt weer hetzelfde strenge omkleedprotocol.

Noodunits
Ook elders in het ziekenhuis waren de medewerkers van Techniek & Bouw afgelopen najaar druk in de weer om SJG Weert voor te bereiden op de tweede coronagolf. Bij de hoofdingang werden eind oktober speciale units geplaats.

Zeven stuks, bij elkaar 125 vierkante meter. De noodunits zijn geplaatst ter voorbereiding op een grotere toestroom van covid-patiënten, zodra het noodzakelijk is zullen deze noodunits in gebruik worden genomen. Ze doen dienst als extra behandel-, triage- en wachtruimte voor zowel de Spoedeisende Hulp als de Huisartsenpost. In tegenstelling tot de tenten die in het voorjaar zijn gebruikt, zijn de units weersbestendig en beter warm te houden.

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 3 • december 2020 • pag. 17

Van ‘gewone’ Intensive Care naar corona-IC