Unieke kans: leren en werken in je eigen regio-ziekenhuis

1 juni 2020Werk en Opleiding

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • juni 2020 • pagina 19

Aanstormende verpleegkundigen uit de regio Weert krijgen vanaf komend schooljaar de kans om in hun eigen streekziekenhuis te leren en werken. Speciaal voor derde- en vierdejaars mbo-studenten hebben SJG Weert en ROC Gilde Opleidingen de krachten gebundeld in een aangepast stagetraject op mbo-niveau 4.

Het SJG-spoor, zo heet de nieuwe opleidingsstructuur die Gilde Zorgcollege en SJG Weert na de zomervakantie gaan aanbieden aan derdejaarsstudenten van de mbo-opleiding Verpleegkundige in Weert. Aan het einde van het tweede leerjaar, als het reguliere les- en stageprogramma er opzit en de basis is gelegd, kunnen zij hun voorkeur aangeven voor dit specifieke opleidingstraject in het Weerter ziekenhuis. Na een snuffelstage vindt de selectie plaats via een klikgesprek tussen de student, Gildedocent en opleidingsfunctionaris van het ziekenhuis.

“Door samen nieuwe verpleegkundigen op te leiden, slaan we meerdere vliegen in één klap. Allereerst beantwoorden we aan de toenemende vraag naar zorgpersoneel in deze sterk vergrijzende regio. Tegelijkertijd bieden we toekomstig verpleegkundigen uit Weert en omgeving de kans om in hun eigen ziekenhuis het vak te leren en uit te oefenen. Doordat Gilde Opleidingen bereid is om de stagestructuur van haar verpleegkundige opleiding aan te passen, kunnen we meer studenten deze bijzondere mogelijkheid bieden. Uiteindelijk levert deze samenwerking dus alleen maar winnaars op”, vertelt Pieter Slegers, teammanager Opleidingen van SJG Weert.

Leren in de praktijk

De laatste twee jaar van hun verpleegkundige opleiding hoeven de gekozen studenten gemiddeld nog maar één dag in de week naar school. De overige dagen leren zij het vak in SJG Weert. In het derde leerjaar lopen de studenten veertig weken stage, verdeeld over twee ziekenhuisafdelingen. Daarnaast mogen zij dit jaar een oriënterende stage lopen op een andere afdeling, zoals het Vrouw-Moeder-Kindcentrum, het Operatiecentrum of de Intensive Care. “Op die manier krijgen ze een goed beeld van de zorg die een ziekenhuis aan verschillende groepen patiënten levert. In het laatste jaar werken zij op één afdeling”, zegt Pieter Slegers.

Baankansen

Tijdens elke stage wordt de student begeleid door een ervaren verpleegkundige, een docent van school en een opleidingsfunctionaris van het ziekenhuis. Doordat Gilde Zorgcollege al in het ziekenhuis is gevestigd, kunnen aankomend verpleegkundigen intern worden opgeleid. “Dat betekent veel extra aandacht en aanvullend onderwijs op de werkplek. Je leert het vak van verpleegkundige in de praktijk en ook nog eens in je eigen regioziekenhuis. En als het opleidingstraject naar wederzijdse tevredenheid verloopt, heb je als sollicitant met het diploma op zak natuurlijk een streepje voor zodra er een vacature vrijkomt. Dit alles maakt het SJG-spoor voor studenten tot een unieke kans”, aldus Pieter Slegers.

Ook Gilde Opleidingen is blij met de samenwerking. “De sector Zorg & Welzijn schreeuwt om vakmensen. Alleen door samen te werken met instellingen zoals SJG Weert houden we de kwaliteit van de zorg op peil, nu en in de toekomst”, zegt directeur Jos Hegeman van Gilde.

Unieke kans: leren en werken in je eigen regio-ziekenhuis