Uitslagen 'Onze vraag aan u'

1 maart 2017

De Cliëntenraad vraagt u regelmatig de 'Vraag aan u' in te vullen op onze website. Onderstaand de uitslagen van de door u gegeven antwoorden gedurende de laatste 6 maanden van 2016:

Zorgkaart Nederland
De folders van Zorgkaart Nederland worden op diverse plaatsen binnen SJG verspreid. De CR wil graag van u weten of deze folder voor u voldoende zichtbaar is en/of u op het invullen van de kaart geattendeerd wordt. 

Hierop antwoordde:
50% - Ja, ik ben bekend met Zorgkaart Nederland en vind dat aan het invullen van de folder voldoende aandacht besteed wordt.
5% - Ja, ik ben bekend met Zorgkaart Nederland, maar ik vind dat aan het invullen van de folder niet voldoende aandacht besteed wordt.
45% - Nee, ik ben niet bekend met Zorgkaart Nederland.

Mee-eten met de patiënt
Enige tijd geleden hield de CR een poll waarin gevraagd werd of SJG Weert cliënten de mogelijkheid zou moeten bieden met een patiënt (bijv. familielid) mee te eten tijdens de opname. Maar liefst 90% gaf hierop een positief antwoord. Omdat de CR dit onderwerp verder aan het uitdiepen is, aan u de volgende vraag:

Zou u ook daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheid om samen met een familielid/kennis in het ziekenhuis de maaltijd te nuttigen?

Hierop antwoordde:
91% - Ja, ik zou zeker van de mogelijkheid gebruik maken samen met mijn dierbare in het ziekenhuis de maaltijd te nuttigen.
7% - Nee, ik zou geen gebruik maken van de mogelijkheid samen met mijn familielid/kennis in het ziekenhuis te eten.
2% - Ik weet niet zeker of ik van deze mogelijkheid gebruik zou gaan maken.

Privacy
Wanneer men als patiënt is opgenomen in SJG Weert en de arts zijn/haar ronde maakt op de verpleegafdelingen (dit bezoek van de arts aan patiënten vindt meestal plaats in de ochtenduren), kunnen mede-patiënten op de kamer doorgaans het gesprek dat de arts heeft met de kamergenoot goed volgen/verstaan. De CR vraagt uw mening over deze gang van zaken.

Hierop antwoordde:
75% - Ik vind het niet bezwaarlijk dat mede-patiënten op de kamer kunnen horen wat de arts te melden heeft.
24% - Ik vind dat SJG Weert meer gelegenheid tot privacy moet bieden.
1% - Ik heb hierover geen mening.

Benieuwd naar onze huidige 'Vraag aan u'?
Ga dan snel naar de websitepagina van de Cliëntenraad: www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad.

De Cliëntenraad dankt u hartelijk voor het uitbrengen van uw stem!

Uitslagen 'Onze vraag aan u'