Uitslag Klantenpanel - Samen beslissen

17 januari 2023

Eind vorig jaar deed de cliëntenraad onderzoek naar hoe ‘Samen beslissen’ ervaren wordt. Een vraag die voorgelegd werd aan het klantenpanel. 

‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw zorgverlener in het ziekenhuis uw behandeling en de mogelijkheden bespreekt. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van risico's en bijwerkingen, leefstijl en omstandigheden, uw wensen maar ook bijvoorbeeld uw grenzen. 

De uitslag van deze enquête is zichtbaar gemaakt in deze infographic.

klantenpanel-enquete-uitslag-samen-beslissen-2022.jpg

Wilt u ook deelnemen aan het klantenpanel? Kijk voor meer informatie op de pagina van het klantenpanel en vul het aanmeldformulier in.

Uitslag Klantenpanel - Samen beslissen