Twee ziekenhuizen, één missie: de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis

11 mei 2023

SJG Weert en het Maastricht UMC+ gaan intensief en vergaand samenwerken. Door de krachten te bundelen blijven inwoners van de regio Weert ook in de toekomst verzekerd van een rijk aanbod aan basiszorg dicht bij huis. Tegelijkertijd biedt de samenwerking kansen om de academische zorg voor patiënten in Limburg goed toegankelijk te houden en te versterken. Een win-winsituatie dus voor iedereen in deze provincie.

Samen zijn de ziekenhuizen in Weert en Maastricht beter opgewassen tegen de uitdagingen van  vandaag en morgen, zo laat de intentieverklaring die de bestuurders afgelopen december tekenden zich in één regel samenvatten. Zeker in Limburg staat de zorgsector voor een immense opgave. Doordat de bevolking bovengemiddeld snel vergrijst en de gezondheid achterblijft bij de rest van het land, zien medisch-specialisten steeds meer mensen met meervoudige, chronische aandoeningen op hun spreekuur. De ziekenhuiszorg dreigt daardoor vast te lopen en onbetaalbaar te worden. Daarbij vormt de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem; er zijn er steeds minder professionals die voor steeds meer patiënten moeten zorgen.

Zelfstandig de toekomst in
Voor minder grote regioziekenhuizen, zoals SJG Weert, komt daar nog een forse uitdaging bij. Door steeds strenger wordende volumenormen (landelijke richtlijnen voor het aantal uit te voeren operaties) wordt het voor het Weerter ziekenhuis steeds moeilijker om patiënten dicht bij huis een compleet aanbod van medisch-specialistische zorg te bieden. “Met hulp van het Maastricht UMC+ lukt dat wel. Samen houden we het zorgaanbod voor deze Weerter regio overeind en kunnen we als volwaardig ziekenhuis gezond en zelfstandig verder. We zijn dan ook ongelooflijk blij dat Maastricht zich verantwoordelijk voelt voor onze regio en ons wil helpen. Hiermee is het voortbestaan van ons ziekenhuis voor de lange termijn verzekerd. Goed nieuws voor patiënten en medewerkers”, zegt Gertjan Kamps, lid van de Raad van Bestuur van SJG Weert.

Academische zorg versterken
Ook voor het Maastricht UMC+ biedt samenwerking grote voordelen. De academische zorg staat namelijk onder druk, zegt bestuursvoorzitter dr. Helen Mertens. Omdat het academisch ziekenhuis het enige ziekenhuis is in Maastricht heeft het UMC ook de functie van streekziekenhuis voor de stad en de regio. “Die basiszorg legt een groot beslag op onze capaciteit en gaat ten koste van onze academische functie, de complexe zorg voor heel Limburg en daarbuiten, waarin Maastricht ook in de toekomst graag wil blijven excelleren.” Het verzoek van SJG Weert kwam voor het Maastricht UMC+ dan ook als geroepen. “De samenwerking biedt ons de kans om onze wachtlijst voor planbare, minder complexe zorg, zeg maar de reguliere basiszorg, versneld weg te werken zodat er meer ruimte ontstaat voor onze academische zorg. Dit betekent dus dat patiënten die bijvoorbeeld wachten op een relatief eenvoudige dagbehandeling er straks voor kunnen kiezen om sneller in Weert geholpen te kunnen worden. De voorbereidingen en de nazorg doen we zoals vanouds op de poli in Maastricht, de ingreep zelf gebeurt in SJG Weert. Met 40 minuutjes rijden is die afstand goed overbrugbaar.”

Gertjan Kamps: “In Weert kunnen patiënten uit de regio Maastricht straks rekenen op een gastvrije ontvangst met veel persoonlijke aandacht. De hoogwaardige service en de korte lijnen waar SJG Weert om bekend bestaat en die inwoners van de regio Weert sinds jaar en dag van ons gewend zijn.”

Positieve ervaringen
De eerste ervaringen met deze vorm van samenwerking zijn bijzonder positief. Een gynaecoloog van Maastricht UMC+ voert sinds een tijdje behandelingen uit in SJG Weert en werkt hier samen met het Weerter OK-team. Gertjan Kamps: “We zijn nu bezig om de samenwerking verder te verbreden en inhoud te geven. Hoe de afspraken er precies uit komen te zien moet de komende maanden blijken, maar het uitgangspunt is dat onze patiënten er beter van worden.” Helen Mertens vult aan: “De ziekenhuizen in Weert en Maastricht zijn geen concurrenten van elkaar. Al jaren werken we binnen verschillende medische vakgebieden uitstekend samen. Denk aan oncologie, neurologie, oogheelkunde, gynaecologie en kindergeneeskunde. Die samenwerking gaan we nu verder uitbreiden naar andere specialismen. We gaan elkaar dus versterken. En we leiden de specialisten van de toekomst op. Ook daarin kunnen we samenwerken.”

Kennis delen
Ook voor zorgprofessionals is de samenwerking goed nieuws. Doordat het Maastricht UMC+ zich meer kan toeleggen op de academische zorg - en daarmee dus ook op wetenschappelijk onderzoek en innovatie - wordt het makkelijker om jonge zorgtalenten naar Limburg te halen. Gertjan Kamps: “Daarbij zorgt de samenwerking er ook voor dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit Maastricht wordt uitgebreid naar Weert. Nog veel meer dan nu gaan we onze kennis en ervaringen met elkaar delen. Daar plukt de patiënt in deze regio straks alleen maar de vruchten van.”


Gezondheidskrant SJG Weert - mei 2023 - nummer 1 - pagina 3

Twee ziekenhuizen, één missie: de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis
Nog veel meer dan nu gaan we kennis en ervaringen met elkaar delen.