Topteams behandelen maag, darm of leverkanker

25 april 2019

Samen met topteams behandelen we kanker in maag, darm of lever

Dankzij een intensieve samenwerking met de oncologiecentra in Maastricht en Eindhoven kan SJG Weert patiënten met uitgezaaide darmkanker of andere tumoren in het spijsverteringskanaal sneller en doeltreffender behandelen. In het emotioneel zware en vaak complexe traject na de diagnose vormen casemanagers Linda Verkoelen en Marly van den Heuvel het eerste aanspreekpunt. Zij coördineren de zorg van A tot Z en nemen de patiënt bij de hand. Dus ook als er een operatie in Maastricht of Eindhoven nodig is.

Bij een vermoeden van darmkanker krijgen patiënten in het Weerter ziekenhuis eerst een coloscopie. Hierbij wordt met een cameraatje de binnenkant van de darm gescreend. Bij verdachte afwijkingen wordt direct een stukje weefsel afgenomen voor pathologisch onderzoek. Zodra bij deze eerste screening iets verdachts wordt gevonden, staat de casemanager direct klaar om de patiënt op te vangen en te begeleiden bij het verdere onderzoek en de behandeling. Dat is heel belangrijk, zo leert de ervaring. “Je kunt je voorstellen hoe groot de schrik is als je hoort dat je naar alle waarschijnlijkheid kanker hebt. Dan wil je zo snel mogelijk duidelijkheid. En iemand die naar je luistert, je op je gemak stelt en door het traject leidt”, zegt casemanager Linda Verkoelen.

Tijdwinst
Binnen een week zijn alle uitslagen bekend en weet de patiënt welke behandeling de grootste slagingskans biedt. Wanneer de tumor alleen in de darm zit, volgt een operatie in Weert. Bij uitzaaiingen in de lever schakelt het ziekenhuis via een rechtstreekse videoverbinding de expertise in van het MUMC+ in Maastricht. Internist-oncoloog Natascha Peters licht toe: “Elke donderdagmiddag kunnen we inbellen in het multidisciplinaire leveroverleg, waar alle leverspecialisten bij elkaar zitten om patiënten te bespreken; de leverchirurg, -oncoloog, -patholoog, -radioloog, radiotherapeut en verpleegkundig specialist. Onze casemanagers zorgen vooraf voor een vloeiende overdacht van alle relevante patiëntgegevens en medische beelden zodat het team in Maastricht direct het behandeltraject kan bespreken. Dat wij vanuit Weert zelf aanwezig zijn bij het multidisciplinaire overleg levert een groot voordeel op. Wij kennen de patiënt en kunnen dus wezenlijke informatie verschaffen, bijvoorbeeld of iemands conditie wel goed genoeg is om geopereerd te worden. Vroeger moest de patiënt voor nieuw onderzoek eerst naar Maastricht. Dat is verleden tijd en levert belangrijke tijdwinst op.”

Samenwerken waar nodig
Bij darmkanker met een uitzaaiing in de lever wordt altijd eerst de lever behandeld. Dit biedt voor de patiënt het minste risico op complicaties. Kleinere tumoren in de lever worden door de leverchirurg in Maastricht verwijderd. Soms is eerst chemotherapie nodig om de tumor te laten slinken en daarmee ‘operabel’ te maken. “Daarvoor kan de patiënt gewoon in Weert terecht. De resultaten van de chemobehandeling bespreken we in ditzelfde multidisciplinaire overleg. Na de leveroperatie in Maastricht komt de patiënt weer terug naar SJG Weert. Eenmaal hersteld, volgt dan de darmoperatie in Weert, vertelt Natascha Peters. Deze procedure sluit helemaal aan bij het beleid van het Weerter ziekenhuis. Wat SJG Weert zelf goed kan, doet het zelf. Voor kankeroperaties die elders beter kunnen, werkt het ziekenhuis samen met gespecialiseerde centra binnen het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZon). Na de ingreep komt de patiënt voor zijn herstel en controles weer gewoon terug naar zijn vertrouwde ziekenhuis in Weert. Bij de behandeling van kanker in de maag, slokdarm en alvleesklier werkt SJG Weert samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, voor een operatie aan de eierstokken met het academisch ziekenhuis in Maastricht. Net als bij uitgezaaide darmkanker bespreekt de behandelend arts in Weert de patiënt dan in een videoconferentie binnen een team van topspecialisten.

Spin in het web
De casemanager is in het hele traject van onderzoek en behandeling de spin in het web. “We houden nauw contact met de patiënt en zijn familie, staan klaar voor hun vragen en stemmen alle medische afspraken zo goed mogelijk op elkaar af. Zeker rond de overgang naar een ander ziekenhuis is het belangrijk dat alle informatie goed wordt overdragen en dat de patiënt niet tussen de wal en het schip belandt”, zegt casemanager Linda. Collega Marly vult aan: “Dat persoonlijke contact wordt gewaardeerd. Zeker in zo’n onzekere en emotionele periode hebben mensen behoefte aan duidelijkheid. Een vaste persoon in het ziekenhuis op wie ze altijd kunnen terugvallen.”

Casemanagers oncologie Linda Verkoelen en Marly van den Heuvel


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • april 2019 • pag. 5

Topteams behandelen maag, darm of leverkanker