Toegangstijd polikliniek oogheelkunde neemt weer af

13 april 2023

De afgelopen periode zijn er problemen geweest met de personele capaciteit op de polikliniek oogheelkunde van SJG Weert. Dat resulteerde in een verminderde telefonische bereikbaarheid en oplopende toegangstijden. Er is hard gewerkt aan een structurele oplossing door personeel te werven en op te leiden. De toegangstijd voor nieuwe patiënten is inmiddels afgenomen en ook de wachttijd voor de vervolgafspraken neemt af. Zodra de personele capaciteit weer geheel op orde is zal naar verwachting de wachttijd verder afnemen. De huidige situatie heeft geen consequenties voor de planning van de oogoperaties. Deze vinden gewoon doorgang.

De polikliniek oogheelkunde is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Toegangstijd polikliniek oogheelkunde neemt weer af