Stomaspreekuur flink uitgebreid en daardoor beter toegankelijk 

29 september 2022

Nu ook specifieke begeleiding bij obstipatie- en incontinentieklachten.

Door een uitbreiding van het polispreekuur heeft SJG Weert de zorg voor stomapatiënten sterk verbeterd en toegankelijker gemaakt. Wie na een darmoperatie een stoma nodig heeft, kan nu meerdere dagen in de week voor advies en begeleiding terecht bij gespecialiseerd stomaverpleegkundige Kim de Kleijn.

Op hetzelfde spreekuur begeleidt zij ook mensen met obstipatie- en incontinentieproblemen, klachten die eveneens vaak met gevoelens van schaamte gepaard gaan.

Tot voor kort was de stomaverpleegkundige alleen op maandag in SJG Weert. Om patiënten met een stoma sneller de juiste begeleiding te kunnen bieden, is haar polispreekuur flink uitgebreid. Kim de Kleijn staat nu 20 uur per week klaar met deskundig advies: in de oneven weken op maandag en donderdag, in de even weken komt daar nog de woensdag bij. “Hierdoor kan ik nu drie keer zoveel mensen begeleiden als voorheen. Ook patiënten die buiten deze regio geopereerd worden en daarbij een stoma krijgen, kunnen nu bij mij in hun eigen vertrouwde ziekenhuis in Weert terecht. Daarbij kunnen huisartsen en chirurgen nu veel vaker gebruikmaken van mijn expertise. Om de eenvoudige reden dat ik meer in het ziekenhuis ben”, vertelt Kim.  

De verbeteringen in de stomazorg blijven overigens niet beperkt tot de polikliniek. De gespecialiseerd stomaverpleegkundige draagt haar kennis ook over aan verpleegkundigen in de kliniek. Via periodieke scholingen voor collega’s wordt de stomazorg in het hele ziekenhuis verankerd. “Op die manier krijgt de patiënt na de operatie direct de juiste begeleiding. Die eerste dagen tijdens een opname zijn heel belangrijk.”

Leven met een stoma
Jaarlijks krijgen in SJG Weert tientallen mensen na een ingreep aan de dikke of dunne darm een stoma, een kunstmatige opening in de buikwand waardoor de ontlasting het lichaam kan verlaten. Stomaverpleegkundige Kim bereidt de patiënt hier zowel praktisch als emotioneel op voor. Tijdens een intakegesprek legt zij uit waarom een stoma nodig is, hoe het wordt aangelegd en hoe je het moet verzorgen. Daarnaast begeleidt zij de patiënt bij de acceptatie ervan. “Het belangrijkste dat ik mensen meegeef is dat dat je met een stoma gewoon zelfstandig je leven kunt leiden”, zegt Kim die op haar spreekuur ook patiënten met verstoppingsklachten (obstipatie) en incontinentieproblemen begeleidt met gerichte adviezen over onder meer voeding, beweging en medicatie.

Volgens de stomaverpleegkundige is het raadzaam om jaarlijks een controleafspraak te maken, ook als er op het eerste oog geen klachten zijn. “Problemen met een stoma en de omliggende huid sluipen er vaak in zonder dat je het in de gaten hebt. Daarbij blijf je met zo’n jaarlijkse afspraak op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en materialen.


Gezondheidskrant SJG Weert - oktober 2022 - nummer 2 - pagina 3

Stomaspreekuur flink uitgebreid en daardoor beter toegankelijk