Sportarts in basisverzekering

21 december 2015

Een deel van de sportgeneeskundige zorg valt per 1 januari 2016 onder de basiszorgverzekering.  Wat zijn de consequenties?

Een deel van de onderzoeken en behandelingen die de sportarts doet, valt per 1 januari 2016 onder de basiszorgverzekering. Omdat dit financiële gevolgen voor u kan hebben, willen wij u hier graag over informeren. Het gaat om onderzoek naar en behandeling van blessures, andere gezondheidsgerelateerde klachten en problemen, inspanningstesten en revalidatieonderzoeken. Sportkeuringen en preventieve sportmedische onderzoeken vallen nog steeds onder de aanvullende verzekering. Valt de zorg die u krijgt onder de basiszorgverzekering, houdt er dan rekening mee dat dit ten koste gaat van uw eigen risico. Daarnaast heeft u, omdat de zorg onderdeel uitmaakt van de basisverzekering, een verwijzing nodig van de huisarts. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de poliassistentes.

Sportarts in basisverzekering