SJG Weert klaar voor de toekomst

18 december 2016

Samen met zijn partners gaat SJG Weert de ziekenhuiszorg in deze regio klaarmaken voor de toekomst. Het vizier staat daarbij gericht op ziektepreventie en het gezond en vitaal houden van mensen. Daarbij speelt het ziekenhuis in op nieuwe ontwikkelingen die ervoor zorgen dat patiënten dicht bij huis de zorg krijgen die ze nodig hebben. Persoonlijke en gastvrije basiszorg van hoog niveau, zoals u gewend bent. Dit is samengevat de kern van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van SJG Weert.

Het uitgangspunt blijft dat we doen waar we goed in zijn. Dat betekent: uitstekende basiszorg verlenen met korte lijnen en veel persoonlijke aandacht voor de patiënt. Complexe behandelingen die elders beter kunnen, gebeuren elders, waarbij het Weerter ziekenhuis als gids het hele zorgtraject regelt en de patiënt na behandeling weer gewoon terugkomt naar Weert. We hebben hierover goede afspraken gemaakt met omliggende behandelcentra waaronder het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Máxima Medisch Centrum Veldhoven en het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Aandacht voor gezondheid en ziektepreventie
Daarnaast anticiperen we nadrukkelijk op wat er komen gaat. De tijd dat een ziekenhuis alleen maar de opdracht had om zieke mensen beter te maken, is voorbij. Ziektepreventie en de kwaliteit van leven worden steeds belangrijker en die aandacht is ook hard nodig. Het aantal chronisch zieken neemt als gevolg van de vergrijzing immers fors toe en ziektebeelden worden steeds complexer. In tegenstelling tot vroeger blijven ouderen bovendien langer zelfstandig wonen, waar nodig met zorg aan huis of in de buurt. Daarbij wordt de menselijke maat alleen maar belangrijker: een behandeling moet op de eerste plaats zinvol zijn en mag de patiënt geen schade berokkenen.

Tegen deze achtergrond neemt SJG Weert nu de verantwoordelijkheid om mensen dicht bij huis zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden. “Meer dan ooit gaan we onze verpleegkundige en medisch-specialistische kennis delen met onze partners. Samen kijken we naar wat de patiënt wél in plaats van niet kan en proberen we te voorkómen dat mensen ziek worden”, vertelt directeur zorg Máx Visser van SJG Weert. Hij licht toe: “Huisartsen en medisch specialisten gaan bijvoorbeeld samen consulten houden om de zorg verder te verbeteren en ziektes in een vroegtijdig stadium te kunnen opsporen. Rond de zorg voor ouderen – ook de komende jaren een speerpunt van SJG Weert - gaan we nauw optrekken met huisartsen, Land van Horne, het Vincent van Gogh Instituut en het Huis voor de Zorg. Samen willen we ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben, thuis of in het verpleeghuis, en alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat écht nodig is. De patiënt moet gaan ervaren dat de schotten tussen instanties verdwijnen, dat wij als één team in zijn belang opereren. Dát is ook wat de patiënt zelf wil. Zeker in deze tijd waarin mensen steeds meer zelf de regie over hun gezondheid nemen.”

“Uitstekende basiszorg verlenen

met korte lijnen en veel persoonlijke aandacht voor de patiënt”

Slimme oplossingen
Om het toenemende aantal patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, speelt SJG Weert in op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. “Slimme innovaties en ICT-oplossingen maken de zorg niet alleen goedkoper, maar kunnen er ook voor zorgen dat mensen dichtbij huis de zorg krijgen die ze nodig hebben”, vertelt algemeen directeur Eric Rikkert. “Denk aan elektronische consulten met de medischspecialist of het op afstand monitoren van chronisch zieke patiënten. Verder zetten we in op een zorgportaal dat patiënten de mogelijkheid biedt om vanuit thuis hun medisch dossier in te zien, vragenlijsten in te vullen of afspraken te maken in het ziekenhuis.” Ook in het voorkómen van ziekte, spelen innovaties een belangrijke rol. Het invoeren van slimme innovaties en kostbare ICT-oplossingen kunnen we niet van vandaag op morgen. Maar in het belang van onze patiënten zullen we hier de komende jaren in gaan investeren. In dit kader neemt SJG Weert bijvoorbeeld deel aan een onderzoek waarbij ziektebeelden zoals darm- en longkanker en tbc op basis van ademanalyse kunnen worden voorspeld. “Hoe meer data we in deze pilot verzamelen, hoe betrouwbaarder de voorspelling wordt. Innovaties zoals deze gaan dure en voor de patiënt belastende onderzoeken op termijn overbodig maken en daarmee miljoenen euro’s besparen. Daar haken we dus graag bij aan”, aldus Eric Rikkert.

“Meer dan ooit gaan we onze
verpleegkundige en medisch-specialistische kennis delen met onze partners”

Mensenwerk
Maar hoe hard de technologische ontwikkelingen ook gaan: voor SJG Weert is en blijft zorg bovenal mensenwerk. Eric Rikkert: “We vinden het belangrijk dat mensen onze zorg als dichtbij ervaren. Dat betekent korte lijnen, beperkte wachttijden en medewerkers die de tijd nemen voor hun patiënten en ook de kans krijgen om zich binnen ons ziekenhuis verder te ontwikkelen. Om het comfort en de dienstverlening voor onze patiënten te verbeteren, gaan we het beddenhuis de komende jaren grondig renoveren. We beginnen volgend jaar met de bovenste verdieping. Van daaruit werken we in fasen naar beneden.”

‘Zorg voor en met de klant’, zo staat er boven het meerjarenbeleidsplan van SJG Weert. “Ingewikkelder dan dit is het uiteindelijk niet. Dit is de meetlat waaraan we onze zorg en dienstverlening iedere dag weer toetsen”, zegt Max Visser.“


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 1-3

SJG Weert klaar voor de toekomst