SJG Weert en mantelzorg

24 oktober 2017Algemeen, Cliëntenraad

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Doordat mantelzorgers een groot deel van de zorg van een zieke of hulpbehoevende naaste op zich nemen, vormen zij een onmisbare schakel in de gezondheidszorg.

Als Cliëntenraad onderzoeken wij in hoeverre u als mantelzorger (h)erkent wordt binnen SJG Weert. Bent u van mening dat u - in de persoon van mantelzorger - voldoende betrokken en begeleid wordt bij de zorg van uw naaste binnen SJG Weert?

Denk bijvoorbeeld aan: is men op de hoogte dat u mantelzorger bent? Wordt u voldoende betrokken bij afspraken met artsen en het verloop van de behandeling of het ziekteproces? Wordt er bij ontslag uit het ziekenhuis een duidelijke overdracht met u doorgesproken?

Graag vernemen wij uw ervaring(en) door het invullen van 'Onze vraag aan u'.

SJG Weert en mantelzorg