SJG en Gilde leiden samen nieuwe verpleegkundigen op

5 februari 2020Werk en Opleiding

Unieke kans: werken en leren in je eigen regio-ziekenhuis
Aanstormende verpleegkundigen uit de regio Weert krijgen vanaf komend schooljaar de kans om in hun eigen streekziekenhuis het vak te leren. Speciaal voor derde- en vierdejaars mbo-studenten hebben SJG Weert en Gilde Zorgcollege de krachten gebundeld in een nieuw traject voor de zorgopleiding op niveau 4.

“Door samen nieuwe verpleegkundigen op te leiden voor het echte werk kunnen we blijven beantwoorden aan de groeiende vraag naar deskundig zorgpersoneel in de regio Weert. De sector Zorg & Welzijn schreeuwt om vakmensen. Alleen door samen te werken met instellingen houden we de kwaliteit van de zorg op peil, nu en in de toekomst”, zegt directeur Jos Hegeman van Gilde Zorgcollege. 

Het SJG-spoor, zo heet het nieuwe opleidingstraject, die Gilde Zorgcollege en SJG Weert na de zomervakantie voor het eerst gaan aanbieden aan bol studenten die de opleiding MBO-Verpleegkundige volgen in Weert. Aan het einde van het tweede leerjaar, als het reguliere les- en stageprogramma er opzit en de basis is gelegd, kunnen zij hun voorkeur aangeven voor deze specifieke opleidingsvariant in de klinische zorg. Het ziekenhuis maakt vervolgens een selectie.

Leren in de praktijk
De laatste twee jaar van hun verpleegkundige opleiding hoeven de gekozen studenten gemiddeld nog maar één dag in de week naar school. De overige dagen leren zij het vak in SJG Weert. In het derde leerjaar hebben de studenten een veertig weken durende oriënterende stage. Ze kunnen dan kennismaken met twee verschillende ziekenhuisafdelingen, bijvoorbeeld het Vrouw-Moeder-Kindcentrum, het Operatiecentrum of de Intensive Care. “Op die manier krijgen ze een goed beeld van de zorg die een ziekenhuis aan verschillende groepen patiënten levert”, zegt Pieter Slegers, teammanager Opleidingen van SJG Weert. In het laatste jaar - het examenjaar -  leren en werken de studenten op één afdeling.

SJG en Gilde leiden samen nieuwe verpleegkundigen op