SEH oefent calamiteit met gevaarlijke stoffen

22 januari 2019

Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen in deze regio weet de Spoedeisende Hulp (SEH) van SJG Weert precies wat er moet gebeuren om besmet geraakte patiënten te helpen en ook andermans gezondheid niet in gevaar te brengen.

Om de SEH-medewerkers scherp en up to date te houden, worden die kennis en vaardigheden regelmatig getraind. Ook begin november was er weer zo’n training. Professionals van Hazmeds verzorgden op de SEH in Weert een zogeheten CBRN-oefening, waarbij hulpverleners leren hoe je adequaat reageert op incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. “In onze casus kwam een patiënt binnen die thuis een chemische vloeistof over zich heen had gekregen. In dit soort gevallen is alles erop gericht om het slachtoffer zo goed mogelijk schoon te maken zonder je eigen gezondheid en die van andere medewerkers en patiënten in gevaar te brengen. De patiënt moet volledig ontsmet zijn voordat hij door de arts wordt gezien”, vertelt Esther Steyvers van de SEH.

Stappenplan
Vanaf het moment dat de melding bij de Spoedpost binnenkomt, zijn alle noodzakelijke handelingen voor het verplegend personeel vastgelegd in een stappenplan. Bijvoorbeeld: waar liggen de beschermende pakken en hoe trek je ze aan? Hoe ontsmet je de patiënt en weet je zeker dat alles schoon is? Hoe voorkom je dat je zelf of anderen in je omgeving alsnog besmet raken bij het uittrekken van het pak? Hoe verwijder je de spullen en hoe maak je de ruimte na afloop schoon? “Om niets aan het toeval over te laten, is alles tot in detail vastgelegd. Het is alleen maar goed om regelmatig te trainen op het bieden van professionele acute zorg, ook wanneer er contact is geweest met gevaarlijke stoffen. Zo zijn we optimaal voorbereid wanneer het een keer echt misgaat”, besluit Esther.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2018  •  pag. 15

SEH oefent calamiteit met gevaarlijke stoffen