Samenwerking tussen SJG Weert en het Toon Hermans Huis Weert tijdens jubileumviering wederom bekrachtigd

13 september 2022

Het Toon Hermans Huis Weert, gevestigd aan de Graaf Jacobstraat direct achter SJG Weert, is al sinds de oprichting in 2011 een belangrijke samenwerkingspartner van het ziekenhuis. In het centrum voor leven met en na kanker kunnen kankerpatiënten en hun naasten en nabestaanden laagdrempelig terecht voor psychosociale ondersteuning. Iets wat heel belangrijk is voor de ervaren kwaliteit van leven, zowel tijdens als na het behandelingstraject van de ziekte kanker. Om alsnog het tienjarig jubileum van 2021 te vieren vond afgelopen zaterdag een informatieve en feestelijke bijeenkomst plaats in Theater de Huiskamer.

Samenwerking
Vrijwilligers, gasten en andere belangrijke partners waren uitgenodigd om mee te praten over het gepresenteerde meerjarenbeleidsplan van het Huis. Onder leiding van gespreksleider Jan Leenders werd door een divers panel gekeken naar de toekomst van het Huis. Namens SJG Weert nam Miriam Geene, verpleegkundig specialist oncologie en casemanager, plaats in het panel. Zij benadrukte het belang van de samenwerking tussen het SJG en het Toon Hermans Huis. Daarbij benoemde ze onder andere dat het zo fijn is dat er niet alleen over kanker hoeft te worden gesproken, maar juist ook ruimte is voor ontspanning. Op dit moment krijgt iedere patiënt na de diagnose kanker een tegoedbon voor een activiteit in het Toon Hermans Huis, zodat zij dit zelf kunnen ervaren. Ook de aandacht die is er is voor naasten en nabestaanden vindt zij onmisbaar.

Toekomst
Kijkend naar de toekomst wil Miriam de sterke band tussen de twee instellingen graag behouden en versterken. Vanuit de zaal werd hier enthousiast op gereageerd. Op korte termijn vinden er bijvoorbeeld themabijeenkomsten plaats die samen zijn georganiseerd. In oktober is er een bijeenkomst over borstkanker in je relatie en in november een bijeenkomst gericht op partners van borstkankerpatiënten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Felicitaties
Na de paneldiscussie werden oud-coördinatoren van het Toon Hermans Huis Maria Bakx en Tanja Kools door burgemeester Vlecken van de gemeente Weert verrast met een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor het Huis.

SJG Weert feliciteert het Toon Hermans Huis Weert van harte met het jubileum en de oud-coördinatoren met hun welverdiende onderscheiding!

Samenwerking tussen SJG Weert en het Toon Hermans Huis Weert tijdens jubileumviering wederom bekrachtigd
Miriam Geene tijdens de paneldiscussie

Foto: Jack Duijf