Samenwerking SJG Weert en Land van Horne bekrachtigd

25 juli 2022

SJG Weert (Sint Jans Gasthuis) en Land van Horne hebben hun samenwerking geformaliseerd in een overeenkomst. De zorgorganisaties werken al langere tijd samen op diverse gebieden. Met het tekenen van deze overeenkomst bekrachtigden de bestuurders deze samenwerking voor de toekomst.

Als ziekenhuis en ouderenzorgorganisatie weten de organisaties elkaar al jarenlang goed te vinden. Gezamenlijk doel is het duurzaam kunnen blijven organiseren van goede zorg in de regio Weert. Denk hierbij aan intensief overleg tussen geriaters en specialisten ouderengeneeskunde, ondersteuning bij palliatieve zorg en de inzet van verzorgenden van Land van Horne in de huiskamers voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. De getekende overeenkomst legt een basis voor de bestaande en ook voor nieuwe, toekomstige samenwerking.

Samenwerking SJG Weert en Land van Horne bekrachtigd