Samen sterker tegen kanker: Eerste bovenregionale samenwerkingsovereenkomst oncologie

6 juli 2021

SJG Weert heeft samen met acht andere ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin formele afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de gehele oncologische zorg. Om deze samenwerkingsovereenkomst te vieren is een speciaal magazine uitgebracht, waarin onder andere patiënten, artsen, verpleegkundigen en bestuurders aan het woord zijn over hun ervaringen binnen het samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON heeft als missie: de beste oncologische zorg voor iedere patiënt in Limburg en Noord-Brabant. Dat betekent dat je als patiënt in Limburg en Brabant nu overal dezelfde oncologische topzorg krijgt. Het liefst dichtbij huis, alleen als het nodig is in een ander ziekenhuis. Het magazine en meer informatie over OncoZon en haar samenwerkende partners is te lezen op www.oncozon.nl.

Samen sterker tegen kanker: Eerste bovenregionale samenwerkingsovereenkomst oncologie