Regionale ziekenhuizen zijn onmisbaar

21 december 2020Coronavirus, Patiëntenzorg

De covid-19-uitbraak van afgelopen voorjaar heeft maar weer eens aangetoond hoe belangrijk regionale ziekenhuizen zijn. Ze zijn onmisbaar. Zij kennen hun patiënten en begrijpen als geen ander dat zorg zoveel meer is dan zieke mensen diagnosticeren en behandelen. Tijdens de coronacrisis, toen de medische en emotionele nood zo hoog was, maakten de artsen en verpleegkundigen van SJG Weert het verschil. Samen met hun ketenpartners in de regio deden zij wat ze altijd al doen: zorg leveren met een menselijk gezicht. Kennis van en aandacht voor de patiënt zit in het DNA. En laat dat alsjeblieft zo blijven. Om deze persoonlijke zorg dicht bij huis voor iedereen toegankelijk te houden, is de positie van regionale ziekenhuizen cruciaal.

Even terug naar afgelopen voorjaar. De coronacrisis is in volle gang als SEH-arts Anita Speetgens wordt gebeld door een huisarts in de buurt. Er wordt overlegd. Een patiënt van begin zeventig heeft acute zorg nodig. De vrouw vertoont duidelijke symptomen van corona. Daarnaast heeft ze longkanker in een vergevorderd stadium. Anita kent haar, deze patiënt is al vaker op de Spoedeisende Hulp geweest. Gezien haar medische status en de sombere prognose lijkt de behandeling op voorhand duidelijk. Deze patiënt is te kwetsbaar voor beademing op de Intensive Care. “Eén dag IC staat gelijk aan één week revalidatie”, vertelt Anita. “Tel uit de medische schade. Wekenlange beademing zal de kwaliteit van het leven dat haar nog resteert meer kwaad dan goed doen. Maar de vrouw heeft nog één vurige wens, zo geeft de huisarts aan. Ze wil de geboorte van haar kleinkind meemaken. Daar heeft ze alles voor over. Zelfs een opname op de Intensive Care.”

En dus wordt in overleg met de huisarts en de familie afgeweken van de norm. Haar persoonlijke wens geeft de doorslag. De vrouw wordt opgenomen op de corona-afdeling in SJG Weert.

Zorg die iets toevoegt
Bovenstaand voorbeeld toont de kracht van een regionaal ziekenhuis. Een algemeen ziekenhuis waar dokters en verpleegkundigen hun patiënten kennen en samen optrekken met huisartsen en verpleeghuizen in de regio. “Via ultrakorte lijnen leveren wij de zorg zoals je die voor je eigen vader of moeder zou wensen”, zegt Gertjan Kamps, KNO-arts en voormalig voorzitter van het medisch stafbestuur in Weert. “Zorg die niet ophoudt bij een diagnose en medische behandeling, maar die iets wezenlijks toevoegt. Persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen en oog voor de kwaliteit van leven. Dat kunnen we toevoegen, juist omdat we zo verankerd zijn in de regio. We kennen deze streek en de mensen die er wonen. Zeker in de zorg voor ouderen biedt dat een enorm voordeel.”

“Tijdens de eerste corona-uitbraak, toen het dagelijks serieus ging om leven en dood, werd die persoonlijke benadering alleen nog maar intenser”, zegt SJG-bestuurder Inge de Wit. “Omdat de meeste covid-19-patiënten op leeftijd zijn en met meerdere aandoeningen kampen, werd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Steeds was de vraag: wat zijn de persoonlijke wensen? Wat doen we als de gezondheid acuut verslechtert? Gaan we wel of niet beademen? Wat is ethisch verantwoord? Hoe kijkt de patiënt aan tegen een maandenlange revalidatie? Is het leven nog de moeite waard als je je zelfstandigheid verliest? Het zijn confronterende maar o zo wezenlijke vragen waar de medische wereld nog te vaak aan voorbijgaat. Ze worden veel makkelijker bespreekbaar als je de patiënt en zijn thuissituatie kent. Als je weet hoe de persoon in kwestie in het leven stond voordat hij of zij ernstig benauwd werd.”

Topprestatie
Ondanks de soms beperkte schaalgrootte kregen duizenden covid-19-patiënten in regionale ziekenhuizen in Nederland de acute zorg die zij nodig hadden. In nauw overleg met huisartsen en verpleeghuizen in de regio Weert en met omliggende medische centra werd de toestroom in goede banen geleid. De meeste coronapatiënten die werden opgenomen hadden onderliggend lijden, zoals hart- of longfalen, en waren al bij SJG Weert bekend. “Dat is het voordeel van een kleinschalige organisatie. Je kent je patiënten en je ketenpartners waardoor je snel kunt schakelen en de zorg een menselijk gezicht kunt geven. Professionele ziekenhuiszorg met een persoonlijke touch”, aldus bestuurder Inge de Wit.

“Ter illustratie: in de coronamaanden, toen er geen bezoek was toegestaan, hebben we in ons ziekenhuis een speciaal belteam ingericht. Medewerkers die de familie persoonlijk op de hoogte hielden en een hart onder de riem staken.”

Om de continuïteit van de basis medisch specialistische zorg dicht bij huis te waarborgen en verschraling van het zorgaanbod te voorkomen, zijn de regionale ziekenhuizen onmisbaar. Zeker met nieuwe, lokale corona-uitbraken in het vooruitzicht is dat bittere noodzaak.

Wens in vervulling
Voor patiënten is dit ook het prettigst. Het gaat om mensen met uiteenlopende aandoeningen die graag dicht bij huis en persoonlijk geholpen willen worden. Inge de Wit: “Zoals die mevrouw van begin zeventig met longkanker en covid-19. Ondanks haar broze gezondheid werd zij bij ons opgenomen. Eerst op de corona-afdeling en toen haar toestand verslechterde op de Intensive Care. Alles was erop gericht om haar grootste wens in vervulling te laten gaan.”

Inge de Wit
Voorzitter raad van bestuur SJG Weert, lid van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 3 • december 2020 • pag. 9

Regionale ziekenhuizen zijn onmisbaar