Regionale samenwerking op oncologisch gebied

28 september 2016

Op een uniforme manier de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling bieden. Dat is het streven van het nieuwe samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, kortweg OncoZON, waarin tien instellingen samenwerken.

Zij hebben een contract met elkaar gesloten om te komen tot vergaande samenwerking op oncologisch gebied. Het netwerk heeft tot doel de best mogelijke oncologische zorg aan te bieden, dichtbij huis als het kan, verder van huis als het moet.

De oncologische zorg is inmiddels zo complex geworden, dat steeds meer specialistische expertise per tumorlijn noodzakelijk wordt. Daarom is het zaak kennis en kunde samen te brengen. OncoZON voorziet daar in. De klinieken die samenwerken in OncoZON zijn – in alfabetische volgorde – Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en bestralingskliniek Maastro Clinic. Vanuit deze centra zijn zogenoemde tumorwerkgroepen samengesteld, die met elkaar afspreken hoe de zorg er per specifieke tumorlijn (borstkanker, longkanker et cetera) uit moet zien. Daarbij worden vaste standaarden voor behandeling (zogenoemde best practices) opgesteld en ervaringen gedeeld, met als doel de zorg te evalueren en zodoende continu te verbeteren. Uniek is dat de tien OncoZON-partners contractueel hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te zullen gaan volgen. Zo weet de patiënt dat hij dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. Deelname aan OncoZON is dan ook niet vrijblijvend.

Dichtbij de patiënt
Doel van OncoZON is optimale oncologische zorg aan te bieden zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt. In de tumorwerkgroepen is bepaald wat de beste zorg is en die standaard zal in alle aangesloten ziekenhuizen worden gehanteerd. Hierdoor zal de zorg, ongeacht de ‘voordeur’ waar de patiënt naar binnen gaat, binnen OncoZON overal van hetzelfde hoge niveau zijn. Oncoloog Natascha Peters: ‘Minder complexe behandelingen gebeuren in Weert, dichtbij waar de patiënt woont. Voor sommige tumortypen zal het echter niet mogelijk zijn de patiënt in zijn eigen omgeving te behandelen, met name bij tumoren die niet vaak voorkomen en/of complexe behandeling vragen. In dat geval zal de patiënt zorg aangeboden krijgen in de kliniek die expertise heeft opgebouwd met deze specifieke tumorsoort en daardoor de best mogelijke zorg kan bieden. Vrijwel altijd gebeurt de voorbereiding en nazorg in Weert. “De tien partners hebben zich uitgesproken vóór samenwerking en hebben zich ook contractueel verbonden aan die samenwerking. Wat dat betreft lopen we voorop in Nederland. We zijn verder in het denken als één oncologische club.”

Symposium
De (door)ontwikkeling van OncoZON is mede gefinancierd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het Maastricht UMC+ is als universitair medisch centrum in deze regio aangewezen als linking pin naar de NFU. OncoZON presenteert zich aanstaande donderdag (29 september) aan de buitenwereld tijdens een symposium dat in Roermond plaatsvindt. Voor meer informatie over Oncozon kunt u terecht op de website: www.oncozon.nl.

Regionale samenwerking op oncologisch gebied