Recepten rechtstreeks online naar eigen apotheek

10 september 2019

Vanaf 10 september krijgen patiënten na een poliklinisch bezoek hun recept niet meer op papier mee, maar stuurt de arts dit digitaal naar de eigen apotheek van de patiënt. Daarmee zet SJG Weert samen met de apothekers in de regio een mooie stap in het digitaliseren van de informatie-uitwisseling met patiënten en de verschillende zorgprofessionals in de zorgketen. 

Het versturen van de recepten gebeurt via een digitale koppeling tussen het ziekenhuisinformatiesysteem en het systeem van de apothekers. Naast gemak voor zowel de patiënt als de zorgverlener, is deze manier van versturen ook duurzamer en veiliger. De kans op fouten bij het overnemen van gegevens of het faxen van recepten vermindert.

Op dit moment zijn bijna alle apothekers in de regio van SJG Weert aangesloten. De apotheken in Budel en Maarheeze volgen de komende weken. Alleen patiënten uit Nederweert moeten nog iets langer wachten op het digitale recept; de Nederweertse apotheken worden volgend jaar aangesloten. Voorlopig krijgen patiënten uit Nederweert het recept nog op papier mee. Hetzelfde geldt voor patiënten uit het buitenland. Andere patiënten van buiten de regio kunnen hun medicijnen afhalen bij de poliklinische apotheek van het ziekenhuis.

Het systeem verstuurt het recept naar de apotheek die bij de patiënt in het elektronisch patiëntendossier vermeld staat; het is dus van belang een wijziging van apotheek tijdig door te geven in het ziekenhuis of aan te passen op het patiëntenportaal, MijnSJG. Bij het voorschrijven van de medicijnen controleren de zorgverleners of deze gegevens nog kloppen.

VIPP
Met het online versturen van recepten zet SJG Weert een volgende stap in een breder programma dat is gericht op het digitaliseren van informatie-uitwisseling, het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Eerder dit jaar vergrootte SJG Weert de mogelijkheden voor patiënten om zelf regie te voeren over het behandeltraject via het patiëntenportaal ‘MijnSJG’. Patiënten kunnen hier hun dossier inzien, hun medicatielijst raadplegen, uitslagen nakijken, afspraken maken of verzetten en gegevens aanpassen. De komende periode worden de mogelijkheden van het portaal uitgebreid.

Recepten rechtstreeks online naar eigen apotheek