Radiotherapie in Maastro Clinic

18 december 2016

Radiotherapie in Maastro Clinic:
om kanker te genezen of de symptomen te bestrijden

Vanuit ziekenhuizen in heel Limburg, zo ook vanuit SJG Weert, komen jaarlijks enkele duizenden mensen met kanker voor radiotherapie naar MAASTRO Clinic in Maastricht of Venlo. De behandeling bestaat meestal uit meerdere bestralingen die tot doel hebben om de tumor te vernietigen of de symptomen ervan te bestrijden. Net zoals bij een operatie wordt bij bestraling de tumor lokaal behandeld. “Zeker wanneer een chirurgische ingreep niet mogelijk of vanwege de schadelijke gevolgen niet verstandig is, proberen we de kankercellen via bestraling uit te roeien. Bij een tumor in het strottenhoofd kan dat bijvoorbeeld een goede oplossing zijn”, vertelt radiotherapeut Evert van Limbergen die gespecialiseerd is in het bestralen van urologische en gynaecologische kankers en symptoombestrijding.

Een operatie en bestraling worden vaak samen ingezet in de lokale behandeling van kanker. In dit geval kan de bestraling vóór of ná de operatie worden toegediend. De radiotherapeut geeft een voorbeeld: “Door op voorhand te bestralen, verkleinen we de tumor zodat de chirurg deze beter kan verwijderen. We doen dat bijvoorbeeld regelmatig bij grote tumoren in de endeldarm. Op deze manier vergroten we het succes van de operatie. Maar het kan ook omgekeerd, bijvoorbeeld na een borstsparende operatie. Zodra de tumor is weggehaald, bestralen we de snijranden en de rest van de borst om te voorkomen dat de kanker terugkeert. Ook wanneer de chirurg de tumor niet volledig heeft kunnen verwijderen, kan bestralen na de ingreep een goede oplossing zijn.

Daarbij kunnen we via bestraling ook lokale klachten die door de tumor worden veroorzaakt, efficiënt bestrijden. Denk hierbij aan pijn door uitzaaiingen in het bot. Waar chemo de cellen in het hele lichaam aanpakt, wordt radiotherapie alleen lokaal ingezet, op de plek waar de tumor zit. De mens kan immers geen hoge dosis straling op het hele lichaam verdragen.”

De keuze voor bestralen eventueel in combinatie met andere behandelmethoden wordt altijd besproken binnen het wekelijks Multidisciplinair overleg Oncologie (MDO) in SJG Weert waaraan ook een radiotherapeut deelneemt.

Naast samenwerking met Maastro Clinic werkt SJG Weert op het gebied van radiotherapie ook samen met het bestralingscentrum van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 10

Radiotherapie in Maastro Clinic