Promotieonderzoek oncologisch chirurg Deborah van Dijk: evaluatie van de behandeling van schildklierkanker

16 september 2022

Kan de behandeling van schilderklierkanker verbeterd worden door deze beter af te stemmen op de individuele patiënt? Die vraag stond centraal in het promotieonderzoek van Deborah van Dijk, oncologisch chirurg in SJG Weert. Met haar uitkomsten hoopt zij bij te dragen aan minder complicaties en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met schildklierkanker. Deborah van Dijk heeft haar proefschrift woensdag 7 september succesvol verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor haar promotieonderzoek onderzocht Deborah van Dijk de huidige diagnostiek en behandeling van schildklierkanker, om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn door de behandeling beter af te stemmen op het individu. Hierdoor kunnen eventuele complicaties voorkomen worden en leiden tot een beter kwaliteit van leven van schildklierkankerpatiënten. In haar onderzoek richtte zij zich op het gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC), de meest voorkomende soort schildklierkanker.

Schildklierkanker is zeldzaam, maar de vroege opsporing ervan is de afgelopen jaren wel verbeterd dankzij moderne technieken. De huidige behandeling van DTC bestaat meestal uit een operatie en het toedienen van radioactief jodium. Van Dijk bekeek of het mogelijk is om te voorspellen bij welke patiënten de tumor na deze behandeling alsnog terugkeert. Dit bleek vaker het geval bij patiënten die een verhoogd gehalte van thyreoglobuline (Tg) in hun bloed hadden, al leven deze patiënten gemiddeld niet korter. Daarnaast vond zij dat ongeveer twintig procent van de patiënten die niet meer reageren op de behandeling met radioactief jodium nog wel actief tumorweefsel hebben. Doorgaans zullen zij op basis van het tumortype andere vormen van aanvullende behandelingen krijgen.

Tot slot evalueerde Van Dijk de huidige landelijke richtlijn voor schildklierkanker, die in 2015 is herzien. Deze nieuwe aanpak heeft geleid tot meer uniforme zorg en kan mogelijk leiden tot minder complicaties bij operaties en radioactief jodium behandeling, concludeert Van Dijk. Wel blijkt dat we in Nederland patiënten met schildklierkanker uitgebreider behandelen vergeleken met de huidige richtlijn in de VS, en dit is mogelijk niet altijd nodig.

Promotieonderzoek oncologisch chirurg Deborah van Dijk: evaluatie van de behandeling van schildklierkanker
Oncologisch chirurg Deborah van Dijk ontvangt haar promotiebul van de Rijksuniversiteit Groningen