Proef met geriatriebedden

23 december 2019Geriatrie, Verpleegafdeling 4

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare ouderen bij een ziekenhuisopname beter herstellen wanneer alle medische professionals die bij de behandeling betrokken zijn vanuit een brede, geriatrische benadering samenwerken. Onder leiding van de geriater die gespecialiseerd is in de complexe zorg voor broze patiënten op leeftijd. Voor SJG Weert reden om in het voorjaar van 2020 een pilot te starten waarbij de geriater hoofdbehandelaar wordt en ook zijn eigen geriatriebedden in de kliniek krijgt.

Het komend jaar worden bij wijze van proef vier klinische bedden op de vierde etage gereserveerd voor geriatrische patiënten. Een mini-geriatrieafdeling, speciaal voor kwetsbare ouderen die een heupoperatie moeten ondergaan of om andere reden opgenomen moeten worden. De geriaters en geriatrieverpleegkundigen leiden en coördineren de behandeling. Daarbij werken zij net als nu intensief samen met andere medisch-specialisten en paramedici onder wie fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Op nummer één: kwaliteit van leven
Afhankelijk van hun lichamelijke aandoening liggen kwetsbare ouderen sinds jaar en dag verspreid over verschillende afdelingen in het ziekenhuis. De internist, longarts, cardioloog, orthopeed, oncoloog, chirurg en neuroloog zijn ieder vanuit hun eigen vakgebied verantwoordelijk voor hun patiënten.

Dat idee is achterhaald, zo leert onderzoek. De zorg voor kwetsbare ouderen is namelijk complex en vraagt om een brede, medische en sociaal-maatschappelijke benadering. “Kwetsbaarheid wordt door vele factoren bepaald”, zegt geriater Wouter Overbeek van SJG Weert. “Chronische, lichamelijke aandoeningen, zoals diabetes en hart- en nierfalen gaan vaak hand in hand met allerlei andere problemen waardoor mensen achteruitgaan en niet meer goed zelfstandig kunnen functioneren.

Denk aan geheugenproblemen, een verminderde mobiliteit, somberheid, eenzaamheid en het gebruik van verschillende medicijnen. Als geriaters zijn we gewend om ziektebeelden zo breed mogelijk te bekijken. Welke lichamelijke aandoeningen zijn er? Welke medicatie gebruikt de patiënt? Wat kan iemand nog zelf? Welke aanpassingen zijn er eventueel thuis nodig? En ga zo maar door. Onze behandeling is erop gericht om het functieverlies te beperken en de zelfstandigheid van de patiënt zo lang mogelijk te behouden. De kwaliteit van leven staat voorop”, zo licht de geriater toe.

Fit voor de toekomst
De pilot sluit naadloos aan bij het nieuwe beleidsprogramma Fit voor de Toekomst; de koers die SJG Weert de komende jaren inslaat. De zorg voor kwetsbare ouderen komt nóg prominenter op de agenda te staan. Kijkend naar de forse vergrijzing van deze regio is dat ook hard nodig. Het aantal kwetsbare ouderen neemt verder toe en ziektebeelden worden steeds complexer. Ruim een kwart van de opgenomen patiënten in ons land is op dit moment al ouder dan vijfenzeventig jaar.

Met diverse maatregelen heeft SJG Weert de zorg voor kwetsbare ouderen de afgelopen jaren al naar een hoger niveau getild. Elke zeventigplusser die in SJG Weert wordt opgenomen, wordt gescreend op kwetsbaarheid. Hierbij worden de risico’s op acute verwardheid, ondervoeding, het verlies van zelfstandigheid en de neiging om te vallen in kaart gebracht. Indien nodig volgen bij een opname direct maatregelen om functieverlies te beperken. Bij een verhoogd risico op kwetsbaarheid wordt nu al de geriater als medebehandelaar ingeschakeld. Deze beoordeelt uitvoerig hoe de patiënt er lichamelijk en geestelijk voorstaat en in het dagelijks leven functioneert. Verder heeft het ziekenhuis op de derde en vierde verdieping twee huiskamers ingericht waar kwetsbare ouderen in een huiselijke setting worden behandeld en geactiveerd bij hun herstel.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december  2019  •  pag. 5

Proef met geriatriebedden