Plastische chirurgie: de beste zorg dicht bij huis

18 april 2017

Vier dagen in de week staat er nu in SJG Weert een plastisch chirurg klaar voor allerhande ingrepen die op medische indicatie worden vergoed: Jeroen Schots of Coralien Broekhuysen. Doordat zij de krachten hebben gebundeld binnen een brede maatschap van plastisch chirurgen in Zuidoost-Brabant, krijgt de patiënt nu altijd precies de zorg die hij nodig heeft.

In de poliklinische operatiekamer voeren de plastisch chirurgen in Weert diverse kleine ingrepen uit onder lokale verdoving. Denk aan de behandeling van kwaadaardige moedervlekken in het gezicht, aandoeningen aan de hand of pols en ooglidcorrecties. In de OK gebeuren de grotere operaties, zoals borstreconstructies na een borstkankeroperatie, buikwandcorrecties of een borstverkleining op medisch advies. “Als wij zelf de faciliteiten of expertise niet in huis hebben, verwijzen we de patiënt naar een van de gespecialiseerde collega’s binnen onze vakgroep van elf plastisch chirurgen. Dat is bijvoorbeeld nodig bij ingewikkeldepolschirurgie of borstreconstructies waarbij gebruik wordt gemaakt van de buikhuid. Na de ingreep komt de patiënt voor controle weer gewoon naar Weert. Door deze samenwerking zijn we in staat om ook in Weert laagdrempelige topzorg te leveren”, zo licht Jeroen Schots toe.

“Als wij zelf de faciliteiten of expertise niet in huis hebben, verwijzen we de patiënt naar een van de gespecialiseerde collega’s.”

De misverstanden over plastische chirurgie zijn hardnekkig, zo gaat Coralien Broekhuysen verder. “Veel mensen denken nog dat we alleen esthetische operaties doen, ingrepen ter verfraaiing van het lichaam. Deze ingrepen, die niet vergoed worden door zorgverzekeraars en die we in het Weerter ziekenhuis niet doen, vormen maar 20 procent van het werk van de plastisch chirurg. De overige 80 procent zijn ingrepen op medische indicatie. De officiële benaming voor een plastisch chirurg is overigens ‘plastisch reconstructief en handchirurg’. Dat dekt beter de lading.”

Jeroen Schots kan zich geen mooier vak wensen. “Mijn werk leidt tot zichtbare resultaten. Ik ben bezig met het herstellen van vorm en functie. De mensen die bij mij komen, zijn niet ernstig ziek, maar zitten vaak niet lekker in hun vel of hebben een hinderlijk probleem. Samen met de patiënt bekijk ik wat we kunnen doen om die kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij is het heel belangrijk om eerlijke verwachtingen te wekken. Sommige mensen denken nog dat een plastisch chirurg een wonderdokter is die ervoor zorgt dat je er zonder littekens weer uitziet als twintig. Dat is natuurlijk niet reëel. Het doel moet haalbaar zijn en aansluiten bij de verwachtingen. Alleen dan kan de patiënt een verantwoorde keuze maken.”

Collega Coralien Broekhuysen knikt instemmend. “Als plastisch chirurg kun je voor jong en oud iets betekenen. Het vakgebied gaat letterlijk van top tot teen; dat maakt het zo mooi. Zeker bij borstreconstructies kun je samen met de patiënt iets opbouwen. Veel vrouwen met borstkanker hebben het gevoel dat ze in een rijdende trein zitten. Er wordt hen iets afgenomen en ze kunnen zelf niet de richting bepalen. Bij de plastisch chirurg komt die trein tot stilstand. We bepalen samen de koers en werken aan een zo mooi mogelijk resultaat.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 5

Plastische chirurgie: de beste zorg dicht bij huis