Patiëntveiligheid boven alles bij werk in uitvoering

18 april 2017

SJG Weert werkt voortdurend aan nóg betere zorg en dienstverlening. Dat betekent dat we ook het ziekenhuisgebouw aanpassen aan de wensen en eisen van deze moderne tijd. Medio 2017 start naar verwachting de renovatie van het beddenhuis, een grootschalige operatie die we in fasen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. “De veiligheid en het comfort van onze patiënten mogen immers op geen enkele manier in het gedrang komen”, zegt manager Techniek en Bouw Frits Brouns.

Wie een rondgang maakt door het ziekenhuis ziet hoeveel werk er de afgelopen jaren al is verzet. En nog wordt verzet. De nieuwe centrale hal oogt modern en ruimtelijk, evenals het bezoekersrestaurant, de afdeling Patiënteninformatie en de poliklinische SJG Apotheek. Verschillende poliklinieken zijn gerenoveerd waarbij de wachtkamers warm en sfeervol zijn ingericht in de nieuwe huisstijl van SJG Weert. De nieuwe ruimten voor hart- en longrevalidatie op de eerste verdieping zijn toegerust op wat patiënten in deze tijd nodig hebben voor een spoedig herstel. In het souterrain is een Stilteruimte ingericht. Op de derde en vierde verdieping zijn patiëntenkamers verbouwd tot speciale huiskamers voor kwetsbare ouderen. En op de begane grond, op de plek waar eerst de poli Chirurgie zat, opende in januari de nieuwe, geïntegreerde Spoedpost haar deuren. Patiënten kunnen hier bij één loket terecht voor eerste hulp en/of huisartsenzorg.

“De veiligheid en het comfort van onze
patiënten mogen tijdens de verbouwing op
geen enkele manier in het gedrang komen.”

Verder heeft het ziekenhuis de beschikking over een nieuwe energiecentrale die het water uit de grond gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. “Door deze duurzame manier van energie opwekken, gaat de energierekening straks fors omlaag. Het geld dat we daarmee besparen, kunnen we weer investeren in de patiëntenzorg”, zegt manager Techniek en Bouw Frits Brouns. De nieuwe energiecentrale zorgt naast het verwarmen en koelen van water er ook voor dat bij stroomuitval het noodaggregaat in werking treedt en dat de watertoevoer bij een storing via een reserveaansluiting gegarandeerd blijft. De veiligheid van patiënten staat immers voorop.

Beddenhuis
En dan hebben we de grootste operatie nog niet genoemd: de verbouwing van het beddenhuis, gericht op meer comfort en nóg betere zorg. Vanaf eind dit jaar wordt de kliniek tot 2025 in meerdere fasen aangepast aan de behoeften en eisen van deze tijd. “Een enorme puzzel”, zo vat Frits Brouns de deelplannen die nu worden uitgewerkt samen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat patiënten zo min mogelijk hinder ervaren van de renovatie en gewoon de zorg en het comfort krijgen die ze nodig hebben. Ook nieuwe patiënten kunnen straks tijdens de renovatie gewoon worden opgenomen in SJG Weert. “Alles is erop gericht om de veiligheid van onze patiënten te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle systemen en installaties gewoon blijven werken. Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken, worden speciale technieken ingezet en blijven bouwvakkers en patiënten tijdens de werkzaamheden fysiek van elkaar gescheiden”, aldus Frits Brouns.

“Door een duurzame manier van energie opwekken, gaat de energierekening
straks fors omlaag.”

Van boven naar beneden
Bij de renovatie van de poliklinieken waren dit soort complexe voorzorgsmaatregelen niet nodig. Die werkzaamheden concentreerden zich immers in de weekenden en avonden wanneer de poli’s gesloten zijn. “In het beddenhuis gaat dat niet omdat de zorg daar 24 uur per dag doorgaat. Vandaar dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan en de modernste techniek gaan toepassen. Om de overlast tot een minimum te beperken, beginnen we bovenaan op de vijfde etage en werken we in kleine stapjes langzaam naar beneden.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 15

Patiëntveiligheid boven alles bij werk in uitvoering