PAMM verzorgt microbiologie SJG

24 september 2018Medische Microbiologie

Om de continuïteit van de medische microbiologie ook voor de toekomst te kunnen blijven waarborgen, draagt SJG Weert per 1 oktober aanstaande de afdeling medische microbiologie over aan het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie, Stichting PAMM. 

De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan zo snel, dat het voor een kleine afdeling zoals in het SJG Weert steeds moeilijker is om op in te spelen. Immers die ontwikkelingen gaan vaak gepaard met de aanschaf van kostbare nieuwe onderzoeksapparatuur en materialen. Reden waarom gekozen is voor een schaalvergroting die past bij het strategische en economische beleid van het SJG Weert.

Kwaliteit
Patiënten en zorgverleners zullen weinig van de overname merken.  “De kwaliteit blijft minimaal gelijk of neemt zelfs toe”, verzekert PAMM bestuurder Wim Bruinenberg. Een voorbeeld van een kleine verandering voor zorgverleners is dat zij ander afnamemateriaal krijgen dat aansluit bij de apparatuur en werkwijze van PAMM.  Met de overname groeit het aantal onderzoeken dat PAMM uitvoert.  De schaalvergroting brengt ook andere voordelen met zich mee, zegt Bruinenberg. Er kan meer geïnvesteerd worden in  nieuwe technologie voor nog betere en snellere diagnostiek. Dat is zeker een extra plus voor de patiënt.

Behoud banen
Inmiddels is de definitieve overeenkomst getekend en neemt PAMM vanaf 1 oktober 2018 de diagnostiek over. Uitgangspunt bij de onderhandelingen was dat er geen banen verloren mochten gaan. Dat is gelukkig ook gelukt. “De medewerkers werken voortaan vanuit Veldhoven, dat is wel een verandering voor hen. Daarom is gekozen voor een ruime overgangsregeling ”, zegt Bruinenberg. Per 1 februari 2019 zijn de medewerkers volledig ondergebracht bij PAMM.

PAMM verzorgt microbiologie SJG