Onderzoek naar nachtrust in het ziekenhuis

22 februari 2017

Vandaag vulden patiënten in SJG Weert een vragenlijst in, met vragen over hun nachtrust. SJG Weert levert hiermee een bijdrage aan een grootschalig, landelijk onderzoek naar de kwaliteit van slaap in het ziekenhuis. Dit is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC.

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap in het ziekenhuis. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis maar welke (ziekenhuisgerelateerde) factoren hieraan bijdragen is niet bekend. De kwaliteit van slaap is gerelateerd aan de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus essentieel. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de verpleegafdelingen van 40 ziekenhuizen in Nederland.

Vanochtend kregen patiënten in 40 ziekenhuizen in Nederland een vragenlijst over slapen in het ziekenhuis. De onderzoekers kijken onder andere naar de invloed van het ziekenhuisritme en de werkprocessen in het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan het wakker maken van mensen omdat er vóór het ontbijt metingen gedaan moeten worden. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden door de initiatiefnemers gepubliceerd.

Onderzoek naar nachtrust in het ziekenhuis