Onderzoek chemotherapie bij borstkanker

22 april 2016

Het multidisciplinair team voor onderzoek en behandeling van borstkanker van SJG Weert heeft kennis genomen van de MINDACT studie van prof. dr. Martine Piccart over de voorspellende werking van de zogenoemde MammaPrint. Dat is een genetische test die kijkt naar de activiteit van genen in het tumorweefsel.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij bepaalde vormen van borstkanker chemotherapie na de operatie mogelijk onnodig is. De resultaten van deze studie zijn inderdaad veelbelovend, maar de gegevens uit deze studie moeten zorgvuldig geïnterpreteerd worden. We verwachten in de nabije toekomst nog vaker chemotherapie achterwege te kunnen laten. Maar om te kunnen bepalen welke patiënten baat hebben bij de uitkomsten van deze studie, wacht het mammateam de definitieve analyses en publicatie van de studie af.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de pagina van de Borstkankervereniging.
Borstkankervereniging

Patiënten met vragen of onduidelijkheden naar aanleiding van deze studie kunnen contact opnemen met de Mammapoli van SJG Weert:
Telefoon: 0495 - 57 21 08.

Onderzoek chemotherapie bij borstkanker