Omgevingsvergunning nieuwbouw verstrekt

6 december 2022

We zijn trots te kunnen melden dat er weer een volgende stap in de realisatie van de nieuwbouw is gezet. Het college van Burgemeester en wethouders van Weert heeft nl. onlangs bekend gemaakt dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis fase 1. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

De bouwplannen zijn door de gemeente getoetst aan alle geldende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Ook de brandweer is intensief betrokken bij de beoordeling van de plannen. Daarnaast heeft het ziekenhuis een aanvullende stikstofberekening aangeleverd voor de bouwperiode van fase 1. Daarmee voldoet SJG Weert aan alle overheidseisen voor wat betreft de nieuwbouw.

De gemeente Weert zal in de toekomst nauw betrokken blijven bij de voltooiing van onze plannen.

Omgevingsvergunning nieuwbouw verstrekt