Nieuwe locatie voor Uitvaartverzorging van Gansewinkel

16 december 2022

Samenwerking met SJG Weert blijft bestaan

Vanwege voorbereidingen op de nieuwbouw van SJG Weert is het mortuarium verhuisd naar de voormalige huisartsenpost tegenover het ziekenhuis. Al ruim 40 jaar lang beheert Uitvaartverzorging van Gansewinkel het mortuarium als samenwerking met SJG Weert. Die samenwerking blijft ook op deze locatie bestaan.

In ‘Het Huys van Troost’, zoals de nieuwe locatie aan de Begijnenhofstraat 36 heet, worden alle werkzaamheden voortgezet die in Uitvaartcentrum Weert en bij Uitvaartverzorging van Gansewinkel plaatsvonden. Er is gelegenheid voor iedere familie, ongeacht de keuze van uitvaartondernemer, gebruik te maken van de afscheidskamer voor bijvoorbeeld rouwbezoek. Ook rituele bewassingen kunnen hier verzorgd worden alsook de reguliere verzorging van overledenen samen met familie of gekozen uitvaartondernemer.

Het parkeerterrein van ‘Het Huys van Troost’ is bereikbaar via de Vogelsbleek. De hoofdingang van de locatie is aan de Begijnenhofstraat, bereikbaar via het looppad op het terrein.

Samenwerking SJG Weert
Omdat de samenwerking tussen Uitvaartverzorging van Gansewinkel en SJG Weert blijft voortbestaan, worden patiënten die komen te overlijden in het SJG overgebracht naar ‘Het Huys van Troost’. Deze overbrenging en de eerst noodzakelijk zorg zal verzorgd worden door de medewerkers van Van Gansewinkel. Marie-Louise van Gansewinkel: “Hier zijn concrete afspraken over gemaakt met het SJG om de hoogste kwaliteit van deze specifieke en noodzakelijk zorg te blijven waarborgen. Dit gaat om de eerste opvang. Nabestaanden zijn en blijven daarna vanzelfsprekend geheel vrij om te kiezen voor een uitvaartondernemer die zij wensen.” Indien zich een overlijden voordoet in het ziekenhuis, worden nabestaanden daar geïnformeerd over de gang van zaken en ontvangen zij een overzicht van uitvaartondernemers.

Nieuwe locatie voor Uitvaartverzorging van Gansewinkel
Foto: WeertdeGekste