Nieuwe knie of heup: meer dan een medisch kunstje

18 december 2017Anesthesiologie, Orthopedie

Intensieve samenwerking tussen specialisten voor maximale veiligheid

Een knie- of heupoperatie is veel meer dan een kunstje van de orthopeed. Voor een optimale veiligheid en het beste medische resultaat werken de orthopedisch chirurgen en anesthesisten van SJG Weert zowel voor als tijdens de ingreep intensief samen. Als een operatie om gezondheidsredenen niet verantwoord blijkt, wordt direct de juiste collega-specialist ingeschakeld om de patiënt in goede conditie te brengen. Eenmaal geopereerd speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol richting een voorspoedig herstel.

Het hele zorgtraject rond knie- en heupoperaties is zo ingericht dat u als patiënt niet vaker naar het ziekenhuis hoeft te komen dan noodzakelijk is. Zodra de orthopedisch chirurg na onderzoek heeft vastgesteld dat een knie- of heupprothese de beste medische oplossing is, gaat u naar de anesthesist voor de preoperatieve screening.  “In een vroegtijdig stadium brengen we hier de patiënt volledig in kaart; inclusief alle mogelijke medische risico’s die een operatie in de weg zouden kunnen staan. Denk aan problemen aan het hart, de longen of de nieren of een sterk verminderde weerstand”, vertelt anesthesist Thomas Linden van SJG Weert.

Als er geen medische belemmeringen zijn, gaat het sein voor de operatie op groen. Zijn die belemmeringen er wel, dan schakelt de anesthesist de medisch specialist in die nodig is om de patiënt eerst te behandelen. “Samen proberen we het risico op medische complicaties zo klein mogelijk te houden.”

"Ook in de operatiekamer draait alles

om een goede communicatie

en zijn de taken strak verdeeld."

Goede communicatie
Bloedarmoede is een van die risico’s die vroegtijdig moeten worden opgespoord. Het liefst zo vroeg mogelijk. Immers, hoe eerder de oorzaak van de bloedarmoede bekend is, hoe sneller dit probleem kan worden opgelost en hoe korter de patiënt hoeft te wachten op zijn knie- of heupoperatie. Vanaf begin volgend jaar vindt het bloedonderzoek daarom nog eerder plaats, namelijk al voorafgaand aan het eerste bezoek bij de orthopeed. “Als er dan sprake blijkt van bloedarmoede, kunnen we onmiddellijk actie ondernemen”, aldus orthopedisch chirurg Armin Supit.

Ook in de operatiekamer draait alles om een goede communicatie en zijn de taken strak verdeeld. De anesthesist zet de ruggenprik, dient via het infuus een medicijn toe om bloedverlies tegen te gaan en blijft in de OK tot alles onder controle is en de orthopedisch chirurg kan beginnen. De patiënt ligt daarbij onder een warme deken om de lichaamstemperatuur in de koele OK op peil te houden en zo het risico op infecties te minimaliseren. Terwijl een anesthesiemedewerker tijdens de operatie continu de temperatuur, bloeddruk en hartslag in de gaten houdt, blijft de anesthesist in de buurt voor het geval er onverhoopttoch een complicatie optreedt.

Korte lijnen
Armin Supit: “Het kunstje van de orthopeed mag zich dan beperken tot de knie of heup, het hele lichaam reageert op een operatie. Daarom is het zo belangrijk dat we indien nodig de expertise van verschillende specialisten kunnen inschakelen zoals de cardioloog, longarts, internist, geriater en voedingsdeskundige. Na de operatie, wanneer de verdoving is uitgewerkt staat direct de fysiotherapeut aan het bed om de patiënt te begeleiden naar een snel herstel. In het hele traject is alles op elkaar afgestemd. De kleinschaligheid van SJG Weert biedt wat dit betreft een groot voordeel. We kennen elkaar en kunnen elkaar makkelijk vinden in het ziekenhuis.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2017  •  pag. 9

Nieuwe knie of heup: meer dan een medisch kunstje