Nieuwe CSA in gebruik genomen

31 mei 2021

In een jaar waar corona de gang van zaken bepaalde, is het SJG in Weert gelukt om een compleet nieuwe CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) neer te zetten. De werkzaamheden van de Centrale Sterilisatie Afdeling spelen zich voor velen buiten beeld af, maar het werk is een onmisbaar onderdeel binnen de ziekenhuiszorg. Zonder gereinigde instrumenten immers geen operaties en ingrepen. Voor het ziekenhuis in Weert is de nieuwe afdeling tevens de eerste stap naar een compleet nieuw ziekenhuisgebouw.

Will van Grimbergen is manager Facilitaire Services & Vastgoedontwikkeling van SJG Weert: “Nieuwbouw is voor ons geen luxe, maar een must. Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en dat gold ook voor onze CSA. Bij het maken van een integraal Masterplan voor de nieuwbouw, waarbij we alle afdelingen van het ziekenhuis opnieuw ontwerpen, is afgesproken dat de CSA vooruitlopend op de nieuwbouw gerealiseerd moet worden. Idealiter hadden we de nieuwe CSA direct in de nieuwbouw gemaakt, maar dat is op zijn vroegst pas over 4 jaar te realiseren en dat is te ver weg.” Het ziekenhuis heeft hierom haast gemaakt met de bouw van een nieuwe CSA, iets dat ondanks alle gebeurtenissen rondom corona, toch is gelukt.

Verbeterde afdeling én verbeterde werkprocessen 
Ronald Ingeveld is deskundige steriele medische hulpmiddelen en vanuit zijn functie heel nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe CSA: “De verbouwing zelf was al een uitdaging, maar door corona werd die uitdaging alleen maar groter. Maar het is gelukt en ik kan nu volmondig verklaren dat het de moeite waard is geweest. We hebben nu een mooie nieuwe afdeling met meer bedrijfszekerheid door een grotere capaciteit én doordat alles nieuw is. Niet alleen de inrichting en techniek zijn sterk verbeterd, maar ook onze werkprocessen. We hebben de nieuwbouw namelijk aangegrepen om ook op dat vlak een grote slag te maken. Daarbij hebben we gekeken naar onnodige verspillingen in materiaal en tijd en daar oplossingen voor bedacht.” Hij noemt een paar voorbeelden zoals een wasautomaat voor de karren: “Nu doen we dat nog met de hand, over een maand volautomatisch. De autoclaven, de stoom reinigingsmachine zeg maar, schuift de instrumenten automatisch door om af te koelen zodat de volgende lading er weer in kon. Wel zo veilig want de spullen zijn zo’n 134 graden als ze uit de automaat komen. En zo zijn er meer processen die nu veiliger, efficiënter en prettiger werken zijn op de nieuwe afdeling.“  Er komen ook grote informatieborden waarop medewerkers het proces in de gaten kunnen houden, storingen direct kunnen zien én een aankondiging krijgen van spullen die vanuit de OK naar de CSA komen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de aanpassingen die zijn gedaan in het werkproces. “De CSA is erin geslaagd om processen zodanig te veranderen dat ze optimaal gebruik hebben gemaakt van de kansen van nieuwbouw,” vertelt Will met veel waardering richting het team: “Dat vind ik echt fantastisch en het maakt de CSA een heel goed voorbeeld voor andere afdelingen die komende jaren hetzelfde proces doorlopen.”

Over de totale nieuwbouw van SJG Weert  
Met een breed basispakket aan medische behandelingen en prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker maakt SJG Weert de ziekenhuiszorg in de regio klaar voor de toekomst. Om dat mogelijk te maken, is er een nieuw en compacter gebouw nodig dat aansluit bij wat patiënten en zorgprofessionals nu en vooral straks nodig hebben. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe regioziekenhuis aan de Vogelsbleek vanaf 2025 in twee fasen opgeleverd. Fase 1 is naar verwachting in 2025 klaar. Dan staat er een compact ziekenhuis waarin naast een nieuw beddenhuis en de nieuwe poliklinieken, ook de spoedeisende hulp, intensive care, medische beeldvorming, de apotheek en het laboratorium zijn ondergebracht. Daarna wordt er gestart met een tweede nieuw gebouw. Daarin is ruimte voor het operatiecentrum, borstkankerziekenhuis Alexander Monro een restaurant voor medewerkers en bezoekers en overige algemene voorzieningen.

Nieuwe CSA in gebruik genomen