Nieuwe Cliëntenraad zoekt contact met haar achterban

20 december 2021

Onze visie: altijd en overal persoonsgerichte zorg

Sinds het begin van dit jaar heeft onze Cliëntenraad een nieuw, dagelijks bestuur. Met steun van vier collega-leden behartigen Yolanda Kollee (55) en Johan Sijm (62) uit Weert de belangen van patiënten en bezoekers van SJG Weert. “Wij zijn er om úw stem te laten horen.” Om die stem luid en duidelijk te kunnen laten horen bij de directie, moet de Cliëntenraad natuurlijk weten wat er onder cliënten in deze regio leeft.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, zo beseffen Yolanda Kollee en Johan Sijm. Dé cliënt bestaat namelijk niet. Ieder mens heeft zijn eigen zorgvraag en zijn persoonlijke ziektegeschiedenis, ervaringen en wensen. De een is op hoge leeftijd en chronisch ziek. De ander staat midden in het leven en is geholpen bij een eenvoudige ingreep. Waar de een alles uit de kast wil halen om beter te worden, kiest een ander er juist bewust voor om dat niet te doen. “Er zijn zoveel redenen waarom mensen zijn aangewezen op de zorg van het ziekenhuis. Dat maakt het voor de Cliëntenraad lastig om namens iedereen het woord te voeren. Onze eigen mening is niet van belang. Het gaat er om wat cliënten van de zorg en dienstverlening vinden. We zijn hun stem. En die moet gehoord worden.”

Persoonsgerichte zorg
De zorg verandert en SJG Weert verandert mee, zo constateren Yolanda en Johan. Terwijl de bevolking vergrijst en de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt, verschuift het vizier van het ziekenhuis meer en meer van behandelen en genezen naar gezondheid en welzijn. “Vroeger stond de ziekte centraal en was je als patiënt ondergeschikt aan de protocollen van het ziekenhuis. Nu is er veel meer oog voor de mens. Voor diens persoonlijk geluk en kwaliteit van leven. Een prima zaak”, stelt Yolanda die zelf sinds haar 17e diabetes heeft en die persoonlijke ervaring als bagage meeneemt in haar bestuurlijke werk.

De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat iedere cliënt met een zorgvraag in SJG Weert de hulp krijgt die zijn gezondheid en welzijn bevorderen. “Persoonsgerichte zorg staat voor ons bovenaan”, zegt Johan. “Zeker als je ziek bent, hoort de aandacht naar jou als mens uit te gaan. Nu ik zelf ouder word en af toe zorg nodig heb, merk ik dat ik steeds meer oog krijg voor dit belang. Ik ga meer als een cliënt denken, dat was voor mij de reden om te solliciteren naar deze functie bij de Cliëntenraad”, vertelt de Weertenaar die eind jaren zeventig tot verpleegkundige werd opgeleid in het St. Jans Gasthuis en tegenwoordig actief is als netwerkcoördinator binnen de geestelijke gezondheidszorg in Belgisch-Limburg.

De kracht van samen
Om cliënten van SJG Weert altijd en overal de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgpartners in de regio goed samenwerken. Anders gezegd: persoonsgerichte zorg vraagt om een soepele overgang tussen de zorg thuis, het ziekenhuis, het verpleeghuis of andere zorginstellingen zoals een hospice of de GGZ. “In het belang van hun cliënten willen zorgverleners ook graag samenwerken. De praktijk is weerbarstiger. Persoonsgerichte zorg behelst meer dan vriendelijk en betrokken zijn”, zegt Johan.

Eigen verantwoordelijkheid
Het vraagt ook iets van cliënten zelf, zo vult Yolanda aan. “Mensen kunnen veel meer doen dan ze zelf misschien vaak denken. Vraag je eens af: wat vind ík belangrijk? Wat verwacht ik van de dokter, welke vragen heb ik? Waar word ik gelukkig van? En hoe kan ik voorkomen dat ik ziek word? Meer dan ooit gaat het in de zorg over preventie. Daar ligt ook nadrukkelijk een taak voor de cliënt zelf”, zegt de Weertse. De Cliëntenraad heeft dit als een van haar speerpunten benoemd en adviseert de bestuurders om te bekijken hoe zij deze processen vanuit het oogpunt van de cliënt kunnen ondersteunen. 

Samen in gesprek
Door de coronamaatregelen waren fysieke ontmoetingen maandenlang niet mogelijk. Als die ruimte er weer is, zoekt de vernieuwde Cliëntenraad de komende maanden nadrukkelijk het contact met de inwoners van deze regio. Binnenkort gaat de raad een enquête uitzetten waarin de bewoners van Weert en omstreken aan kunnen geven hoe ze betrokken willen worden. Yolanda en Johan: “We willen cliënten raadplegen en informeren over onderwerpen die er voor hen toe doen. Hierbij richten we het vizier nadrukkelijk op de actualiteit. We willen heel graag met u in gesprek over de nieuwbouwplannen van SJG Weert. Belangrijk en bepalend voor de toekomst van de ziekenhuiszorg in deze regio. Hoe meer cliënten we bereiken, hoe krachtiger en betrouwbaarder het geluid dat we kunnen laten horen. Zoals gezegd: het gaat niet om ons, úw stem en beleving staan centraal.” 

 

Goede kwaliteit van ziekenhuiszorg voor iedereen in de regio, dat is wat de Cliëntenraad nastreeft. Wil jij dat ook? De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden. 


Gezondheidskrant SJG Weert - december 2021 - nummer 3 – pagina 5

Nieuwe Cliëntenraad zoekt contact met haar achterban
Yolanda en Johan willen weten wat cliënten van de zorg en dienstverlening vinden: “We zijn hun stem. En die moet gehoord worden.”