Nieuwe apparatuur voor patiënten na een beroerte

4 september 2018

Patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad moeten de eerste uren, in de zogeheten ‘acute fase’, goed in de gaten worden gehouden. Het meten van de hartslag,  de bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed (saturatie) en de telemetrie is daarbij  erg belangrijk. Deze metingen werden uiteraard al met regelmaat gedaan, maar sinds 1 september kan dit op de stroke unit op de 3e etage met één monitor. Met dit apparaat kan de verpleegkundige de vitale functies mede monitoren. Patiënten die een beroerte hebben gehad worden de eerste 24 uur van hun opname op deze manier bewaakt.

Meteen alarm
“Als er afwijkende metingen zijn, krijgen we meteen een alarmering op ons sein”, vertelt verpleegkundige Jo Stanneveld. “We kunnen dan meteen actie ondernemen. Snel handelen is essentieel, omdat  bijvoorbeeld zuurstofgebrek naar de hersenen heel snel extra schade veroorzaakt. Hoe eerder we kunnen reageren, hoe beter de herstelkansen voor de patiënt.”

Grondige voorbereiding
Jo en zijn collega Ger Verstegen zijn nauw betrokken bij de ingebruikname van deze monitoren. Daar gingen de nodige voorbereidingen aan vooraf. “Allereerst moest het systeem gekoppeld worden aan het ‘verpleegkundig oproepsysteem’ (VOS), zodat de verpleegkundige ook 100% zeker een signaal krijgt als er afwijkende waarden worden geregistreerd door de monitor. Naast deze technische exercitie moeten alle verpleegkundigen met de monitoren kunnen werken. Alle collega’s zijn hierin geschoold”, licht Ger toe. Inmiddels zijn ook bijbehorende protocollen aangepast en zijn de monitoren in gebruik. Een positieve ontwikkeling volgens beide heren: “Bovengenoemde ontwikkeling zorgt ervoor dat de zorg aan CVA-patiënten in de acute fase naar een hoger niveau wordt getild.”

Nieuwe apparatuur voor patiënten na een beroerte